دانشگاه حضرت معصومه
مدیرگروه رشته مدیریت دانشگاه حضرت معصومه (س):
تلاش بی وقفه و پذیرش نگاه نقادانه از شاخصه های مدیریت جهادی و انقلابی است/ تجاری سازی علوم انسانی، ضرورتی انکارناپذیر در گام دوم انقلاب است

عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه(س) با تأکید بر این که تجاری سازی علوم انسانی، ضرورتی انکارناپذیر در گام دوم انقلاب است، گفت: تلاش بی وقفه و خستگی ناپذیر و نیز پذیرش نگاه نقادانه از جمله شاخصه های اصلی مدیریت جهادی و انقلابی است.

http://hmu.ac.ir/news/23066