دانشگاه حضرت معصومه
در حاشیه همایش انقلاب اسلامی و حمایت از مستضعفین؛
مرکز نیکوکاری دانشگاه حضرت معصومه (س) افتتاح شد

مرکز نیکوکاری دانشگاه حضرت معصومه (س) با هدف کمک به اقشار نیازمند با اولویت دانشجویان در دانشگاه حضرت معصومه (س) افتتاح شد.

http://hmu.ac.ir/news/24065