دانشگاه حضرت معصومه
رئیس دانشگاه حضرت معصومه (س) دروبینارستاد بزرگداشت انقلاب اسلامی:
ایجاد فضایی آرام و سالم برای تحصیل بانوان بزرگترین دستاورد دانشگاه حضرت معصومه(س) است

رئیس دانشگاه حضرت معصومه(س) گفت: دانشگاه تلاش میکند که هر دانشجویی که وارد فضای دانشگاه می شود سه گروه مهارت از جمله مهارت های عمومی واجتماعی مورد نیاز در زندگی، مهارت ها و تکنیک های کاربردی درمورد رشته تحصیلی و دوره های مکمل مورد نیاز برای هر فرد مانند کامپیوتر و... را فرا بگیرد.

http://hmu.ac.ir/news/24066