سامانه پایان نامه دانشگاه حضرت معصومه
عنوان:تأثیر مدیریت دانش مشتری بر کیفیت خدمات با نقش میانجی نوآوری باز
نویسنده:سپیده خدابخش
مشاهده پایان نامه
عنوان:بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک قضایی براعتماد مراجعان به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
نویسنده:زهرا میرزایی
مشاهده پایان نامه
عنوان:تحلیلی بر موسیقی تبلیغات بازرگانی
نویسنده:زهرا فرهنگ دوست
مشاهده پایان نامه
عنوان:بررسی تأثير کيفيت خدمات الکترونيکی (آنلاین) بر قصد خرید اینترنتی کتاب با نقش ميانجی اعتماد و تصویر شرکت
نویسنده:الهام رسولی
مشاهده پایان نامه
عنوان:نقد پیام های بازرگانی رسانه ملی از منظر بازاریابی اسلامی
نویسنده:فاطمه سادات نوربخش
مشاهده پایان نامه
عنوان:تحلیل شکاف ابعاد ساختار سازمانی شرکت‌های دانش بنیان
نویسنده:اعظم حیدری
مشاهده پایان نامه
عنوان:ارائه مدلی براي موفقيت برند سازی از طريق رسانه های اجتماعی
نویسنده:ساجده محب علی
مشاهده پایان نامه
عنوان:ارائه چارچوب ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی بر مبنای رویکرد کارت امتیازی متوازن
نویسنده:پگاه آقا رضایی
مشاهده پایان نامه
عنوان:مدلسازی ساختاری تفسیری مولفه های بازاریابی استراتژیک رسانه های اجتماعی
نویسنده:حدیثه تیرم
مشاهده پایان نامه
عنوان:ارائه الگویی برای سبک زندگی دانشجویان نخبه
نویسنده:سحر محمود نژاد
مشاهده پایان نامه
عنوان:ارائه مدلی برای گرایش زنان به مد
نویسنده:فرشته مرادی
مشاهده پایان نامه
عنوان:ارائه مدلی برای عوامل موثر برای قصد خرید در رسانه اجتماعی
نویسنده:لیلا حسینی نژاد
مشاهده پایان نامه
عنوان:بررسی تاثیر بازاریابی خیرخواهانه بر قصد خرید مشتری با نقش میانجی اعتماد و رضایت مشتری
نویسنده:طیبه محمودی
مشاهده پایان نامه
عنوان:ارائه مدل بلوغ تجارت اجتماعی
نویسنده:مریم بهرامیان
مشاهده پایان نامه
عنوان:تأثیر قابلیت های تجارت اجتماعی بر نگرش مشتریان به خرید بواسطه ی اعتماد
نویسنده:فاطمه ابراهیمی دلاور
مشاهده پایان نامه
عنوان:بررسی تاثیر اندیشه ی توحیدی بروز فرآوری و عوامل و موانع تاثیر آن
نویسنده:معصومه هلاکو
مشاهده پایان نامه
اینجانب ضمن پایبندی به قوانین کپی رایت،متعهد می شوم هرگونه سوء استفاده و کپی برداری از پایان نامه ها را نداشتم باشم

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد