سامانه پایان نامه دانشگاه حضرت معصومه
عنوان:بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک قضایی براعتماد مراجعان به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
نام نویسنده :زهرا میرزایی
استاد راهنما :دکتر رسول عباسی/ دکتر محمد طالاری
سال :1397
مشاهده متن کامل پایان نامه
اینجانب ضمن پایبندی به قوانین کپی رایت،متعهد می شوم هرگونه سوء استفاده و کپی برداری از پایان نامه ها را نداشتم باشم

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد