دانشگاه حضرت معصومه

98/11/29- دهمین جشن دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه حضرت معصومه با حضور دانش اموختگان و خانواده آنان برگزار شد.

http://hmu.ac.ir/reportmobile/1057