دانشگاه حضرت معصومه

کارگاه بررسی جریان های تقریب و تکفیر در جهان اسلام با سخنرانی حجت الاسلام لیالی و با حضور دانشجویان و اعضای بسیج اساتید برگزار شد.

http://hmu.ac.ir/reportmobile/28