دانشگاه حضرت معصومه

مراسم گرامی داشت روز دانشجو با حضور پرشور دانشجویان به همراه تجلیل از دانشجویان ممتاز در سالن همایش های دانشگاه برگزار شد.98/9/18

http://hmu.ac.ir/reportmobile/40