دانشگاه حضرت معصومه

98/10/2- نشست هم اندیشی اعضای هیات علمی با حضور ریاست دانشگاه و مسوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری برگزار شد.

http://hmu.ac.ir/reportmobile/47