فارسی
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم

-Law

-Jurisprudence (Fiqh) and Islamic law

-Qur’anic Sciences and Tradition

-Business Administration

-Small Business Administration

-Accounting

-English Language Translation

-Linguistics

-Counseling


Phone: 02532012   Postal code: 3736175515   Fax:02533209050

Email: Info@hmu.ac.ir

All rights reserved.Hazrat-e Masoumeh University, Qom

تارنمای دانشگاه حضرت معصومه(س)-قم