English
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم

مدیریت اداری و پشتیبانی مسئولیت انجام و پی‌گیری امور ی مانند اداری،خدمات عمومی، خدمات رفاهی، کارگزینی، حمل و نقل، بهینه سازی فضاهای کالبدی بر اساس اسناد فرادستی،انبارداری،خرید ملزومات مورد نیاز و  ... طبق قوانین و مقررات و آِئین نامه های موجود است. این مدیریت مجموعه وسیعی از خدمات را برنامه‌ریزی، هماهنگی و هدایت می‌کند تا دانشگاه بتواند در جهت دستیابی به اهداف تعریف شده خود فعالیت نماید، بنابراین از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. در راستای انجام وظایف مذکور، همواره تلاش دارد با هدف تهیه بستری برای تحقق هرچه مطلوب تر رسالت دانشگاه، برنامه‌ریزی جهت توسعه متوازن و پیاده‌ سازی اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خود قرار دهد که انجام این امر جز با رصد نمودن مستمر عملکرد واحدهای حوزه و بررسی نقاط ضعف و قوت آن‌ها و بهره‌گیری از آن‌ در جهت پیش‌بینی فعالیت‌های آینده امکان‌پذیر نمی‌باشد.
 مهمترین وظایف و اختیارات
• کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای زیر مجموعه شامل دبیرخانه ،کارگزینی کارکنان، خدمات و نقلیه، کارپردازی،انبارداری، ستاد رفاهی کارکنان، سرای اساتید، مراکز رفاهی، سیستم جامع خرید، واحد کنترل و نظارت بر قراردادهای مربوطه و برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های آن‌ها.
• شرکت فعال در شوراها، کمیته‌ها،کمیسیون ها و کارگروه‌های مرتبط با فعالیت های این مدیریت،
• انعقاد قراردادهای لازم و مورد نیاز رفاهی، بیمه ای (آتش سوزی، عمر و حوادث، مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان و برقراری بیمه‌های خودروهای دانشگاه (بدنه، شخص ثالث)، خدماتی- نظافتی،  حمل و نقل و ... و نظارت بر حسن اجرای این قراردادها.
• مکانیزه نمودن فرآیندهای مدیریت با هدف تسهیل در ارایه خدمات مناسب تر به کلیه کارکنان.
• تامین نیازهای پشتیبانی و خدماتی دانشگاه.


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

تارنمای دانشگاه حضرت معصومه(س)-قم