English
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم

-  اداره كلیه امور تربیت بدنی دانشجویان دانشگاه

-  برنامه ریزی برای برگزاری المپیاد ورزشی و جشنواره های ورزشی درون دانشگاهی

-  انتخاب مربیان ورزش برای رشته های مختلف ورزشی فعال در طول سال تحصیلی

-  نظارت بر عملكرد مربیان ورزشی و كنترل كاركرد آنها

-  اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص فعالیت های ورزشی

-  برنامه ریزی و تنظیم برنامه های ورزشی دانشجویان و كاركنان و نظارت برحسن اجرای آنها

-  ایجاد تسهیلات لازم و همچنین تشویق و ترغیب دانشجویان و كاركنان دانشگاه جهت شركت در فعالیت های

   ورزشی

-  نظارت بر امور نگهداری و بهره برداری از تأسیسات، میادین و امكانات ورزشی دانشگاه با همكاری واحدهای

   ذیربط

-  پیش بینی و نظارت بر تهیه وسایل ورزشی مورد نیاز دانشجویان و كاركنان

-  برگزاری مسابقات ورزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها

-  ارزشیابی كار دانشجویان در مورد واحد ورزشی از طریق انجام آزمون های لازم

-  فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم رشته های مختلف ورزشی در دانشگاه

-  پیشنهاد برنامه های لازم به شورای ورزشی و تنظیم صورتجلسات آن و اجرای برنامه های مربوط

-  انجام سایر امور محوله


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

تارنمای دانشگاه حضرت معصومه(س)-قم