English
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
برگزاري پنجمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان

صبح روز دوشنبه 9 آذر ماه سال جاری پنجمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه حضرت معصومه(س) در دانشكده علوم انسانی این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه حضرت معصومه(س) در این دوره انتخابات كه هفت نفر دانشجویان متقاضی عضویت در شورای صنفی در آن به رقابت پرداختند3 نفر به عنوان اعضای اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب گردیدند.
بر طبق آرای اخذ شده خانم ها شكوفه صادقی، زهرا فلاح نژاد و زهرا باغشاهی به عنوان نفرات اصلی و خانم ها الهام محمدی و فاطمه جعفری به عنوان نفرات علی البدل به عضویت پنجمین دوره شورای صنفی دانشجویان درآمدند.
لازم به ذكر است: انتخابات شورای صنفی دانشجویان بر طبق دستورالعمل تشكیل شورای صنفی رفاهی دانشجویان هر سال توسط كمیته های اجرایی و نظارتی تشكیل شده در دانشگاه برگزار می شود.
پایان خبر
94/9/9


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - برگزاري پنجمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان