دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
تعطیلات تابستانی دانشگاه حضرت معصومه

بنابر مصوبه هیات رییسه محترم دانشگاه حضرت معصومه(س)، این دانشگاه از تاریخ 31 تیر ماه لغایت 13 مرداد ماه تابستان جاری تعطیل می باشد. لذا مقتضی است مراجعین محترم جهت انجام امور اداری، قبل یا بعد از این تاریخ به دانشگاه مراجعه فرمایند.


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن: 02533209030   کد پستی: 3718113394   صندوق پستی:1179-37195   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - تعطیلات تابستانی دانشگاه حضرت معصومه