English
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه(س):
تأکید بر اجرای قانون و تحقق عدالت از عوامل مهم تقویت اُمید در جامعه است

دکتر سیده فاطمه فقیهی، استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه حضرت معصومه(س) تصریح کرد: یکی از عوامل بسیار مهم در راستای تقویت اُمید در جامعه، تأکید بر اجرای قانون و تحقق عدالت است.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه حضرت معصومه (س)، دکتر سیده فاطمه فقیهی در گفت و گو با خبرنگارخبرگزاری حوزه، با اشاره به اهمیت فوق العاده بازخوانی و تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب اظهار داشت: نخستین توصیه و رهنمود مقام معظم رهبری در این بیانیه خطاب به جوانان، ناظر به ایجاد و تقویت اُمید در بین آن هاست؛ آن هم امید صادق که متکی بر واقعیت های عینی است.

وی افزود: ایشان به طور خاص از جوانان می خواهند که تحت تأثیر جوسازی های رسانه ای دشمن مبنی بر ایجاد یأس و نااُمیدی در جامعه قرار نگرفته و برعکس نهال امید به آینده را در وجود خودشان و دیگران پرورش دهند.

اُمیدآفرینی در جامعه؛ ریشه ای ترین جهاد

وی گفت: رهبر معظم انقلاب همچنین در بیانیه به طور مشخص تأکید می فرمایند که امید آفرینی، نخستین و ریشه ای ترین جهاد شماست و این که ایشان از ایجاد امید به عنوان یک جهاد نام می برند، نشان دهنده اهمیت و ضرورت مساله است، به خصوص در جنگ رسانه ای و روانی امروز که اهتمام به این مهم بسیار لازم و بایسته است.

این محقق و پژوهشگر علوم انسانی همچنین افزود: دشمن با انتشار خبرهای دروغ و تحلیل های ناصحیح و باطل به دنبال یأس پراکنی در جامعه و نااُمید کردن مردم و نسل جدید است و مشخصاً با ترویج ناامیدی می خواهد سرمایه اجتماعی که همان امید است را تضعیف کند.

تقویت ایمان؛ عامل افزایش اُمید

وی در ادامه با بیان این که امید در انسان، ریشه در باورهای او دارد و از یک اعتقاد راسخ سرچشمه می گیرد، گفت: در قرآن کریم خدای متعال به کرات، وعده نصرت و پیروزی به مسلمانان داده و از عوامل ایجاد و تقویت امید در بین افراد، تقویت ایمان و اتکای به خدای متعال است، چنان چه خداوند در آیات متعدد خطاب به مسلمین و مؤمنین می فرماید که اگر ایمان داشته و در راه خدا صبر و استقامت داشته باشید، نصرت الهی نصیب شما می شود که البته این توفیق مشروط به صبر و تقواست و این که انسان در این مسیر، دچار یأس از رحمت الهی نشود.

فقیهی همچنین با بیان این که یأس از رحمت الهی زمینه ساز کفر است، خاطرنشان کرد: یأس از رحمت الهی در واقع مهم ترین عامل ناامیدی در وجود انسان است، کما این که حقیقتاً امید به نصرت الهی و ایمان و ثبات قدم تاکنون رمز پیروزی انقلاب اسلامی و عامل مهم توفیق رزمندگان ما در سال های دفاع مقدس و دیگر عرصه ها بوده است.

وی گفت: در بیانات مقام معظم رهبری همواره بر این مساله تأکید شده که هر کس خدا را یاری کند و در راه او استقامت ورزد، پروردگار عالم بر اساس وعده قطعی، او را یاری می کند.

خوشبینی به آینده بر اساس ایمان به وعده الهی

عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه(س) بیان داشت: در وجود و روحیه مقام معظم رهبری، همواره ایمان و اتکای به خدای متعال وجود دارد و لذا ایشان نسبت به حرکت انقلاب و نظام، بسیار خوشبین و امیدوار هستند؛ آن هم اُمیدی که مبتنی بر واقعیت ها و مهم تر از آن ایمان به وعده الهی است، کما این که از نگاه ایشان، تضعیف روحیه ایمانی باعث تضعیف امید در انسان و کمرنگ شدن خوشبینی نسبت به آینده می شود.

وی افزود: معمولاً انسان هایی که در ظلمت بسر بُرده و به وعده های الهی ایمان ندارند، همه چیز را تاریک و منفی و در معرض شکست می بینند، چرا که همه چیز را با محاسبات مادی، تحلیل و ارزیابی می کنند و حال آن که، انسان موحد و مؤمن با محاسبات معنوی و الهی، نصرت خدا را می بیند و ایمان به حمایت های پروردگار عالم دارد و با خوشبینی تلاش خود را انجام می دهد و در عین حال منفعل هم نیست

ظرفیت ها و توانمندی های خودمان را تبیین کنیم

این مدرس دانشگاه همچنین با بیان این که تبیین صحیح ظرفیت ها و امکانات و منابع کشور یکی از ضرورت ها در راستای امیدآفرینی در جامعه است، گفت: متأسفانه ما گاهی نسبت به نعمت هایی که خدا به ما عنایت فرموده، غافل هستیم و دچار ناشکری و یا خودکم بینی می شویم که این ها از جمله آفات است.

وی افزود: عده ای فقط نیمه خالی لیوان را می بینند، در حالی که انقلاب اسلامی ایران در طول این چهل و دو سال، دستاوردهای بسیار عظیمی داشته که قابل قیاس با وضعیت قبل از انقلاب نیست. به لطف الهی ما در عرصه های مختلف علمی، نظامی، فناوری، فرهنگی و بهداشت و درمان و . به دستاوردهای خیره کننده ای در سطح جهانی دست یافته ایم که این ها باید برای مردم و نسل جوان گفته شود.

تحریف خطرناک تر از تحریم

عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه(س) همچنین ابراز داشت: رهبر معظم انقلاب در یکی از فرمایشات خویش تأکید فرمودند که بیش از تحریم، تحریف می تواند به کشور و انقلاب ضربه بزند که این تحریف در واقع تحریف از واقعیت و از جمله تحریف نسبت به دستاوردها و پیشرفت های نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی گفت: آن چه مهم است این که باید دستاوردهای و برکات نظام و انقلاب از سوی متولیان فرهنگی، رسانه ای، آموزشی و . با استفاده به جا و مناسب ابزار هنر و رسانه تبیین گردد، چرا که بیان این ها از جمله عوامل مهم خوشبینی و ایجاد انگیزه برای حرکت بیشتر در جامعه است.

ضرورت تقویت روح همبستگی و افزایش مشارکت اجتماعی

وی با بیان این که تقویت روحیه همبستگی در بین مردم و افزایش مشارکت اجتماعی باعث تقویت امید می شود، اظهار داشت: هر چقد