دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم

با عنایت به بهره گیری از دیدگاه ها و نظرات صاحبنظران حوزه آموزش عالی، لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور دریافت نظرات و پیشنهادات  اعضای محترم هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه ها در خصوص برنامه های وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و دیگر موضوعات مرتبط با وزارت علوم  در وب سایت وزارت علوم به نشانی www.msrt.ir راه اندازی شده است. دانشگاهایان عزیز می توانند از این طریق با وزیر محترم در ارتباط باشند.تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - <span style='color:red;font-weight:bold'>لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری</span>