بازديد رييس دانشگاه حضرت معصومه(س) از دفاتر خبرگزاري ايرنا و فارس در قم

رييس دانشگاه حضرت معصومه(س) به مناسبت هفتمين سالروز تأسيس دانشگاه حضرت معصومه(س) صبح امروز از دفاتر نمايندگي خبرگزاري جمهوري اسلامي و فارس در استان قم بازديد كرد.

دكتر علي رضا باقري ثالث در جريان بازديد از خبرگزاري جمهوري اسلامي در سخناني ضمن تشريح برخي فعاليت هاي دانشگاه در طول چند سال گذشته، هدف از برگزاري اين بازديدها را قدرداني از تلاش هاي رسانه هاي استان در پوشش فعاليت هاي دانشگاه و نيز يافتن ساز و كاري به منظور ارتباط مستحكم تر و قوي تر ميان رسانه ها و آموزش عالي دانست.

رييس دانشگاه حضرت معصومه(س) با اشاره به برخي محدوديت هايي در آغاز فعاليت دانشگاه وجود داشت، اظهار كرد: در سال هاي آغازين راه اندازي دانشگاه امكان برقراري ارتباط با رسانه ها چندان فراهم نبود ليكن اكنون پس از گذشت اين سال ها و رفع بسياري از موانع و محدوديت ها، امكان فعاليت رسانه اي بيشتري فراهم گرديده است.

وي در ادامه اظهار اميدواري كرد: تا با انتقال دانشگاه به سايت مركزي خود واقع در شهرك حوزوي دانشگاهي قم امكان تعامل گسترده تر با رسانه هاي استان فراهم شود.

دكتر باقري ثالث در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه خبرگزاري جمهوري اسلامي متعلق به دولت است و مي بايست نسبت به انعكاس فعاليت هاي دولت خدمتگزار در همه زمينه ها از جمله آموزش عالي فعال باشد، از مسؤلين اين خبرگزاري خواست تا با انتشار گزارشي جامع از فعاليت هاي گسترده صورت گرفته در دانشگاه حضرت معصومه(س) در حوزه هاي گوناگون از جمله در حوزه عمراني اين فرصت ايجاد شده در استان را به مردم منعكس نمايند.

رييس دانشگاه حضرت معصومه(س) در بخش پاياني اظهارات خود با اشاره به ظرفيت هاي علمي موجود در اين دانشگاه پيشنهاد كرد: اساتيد و اعضاي هيأت علمي دانشگاه حضرت معصومه(س) اين آمادگي را دارند تا در زمينه هاي مختلف به عنوان صاحبنظر به طرح ديدگاه هاي خود از طريق اين رسانه بپردازند.

در اين بازديد مسلمي مسؤل نمايندگي خبرگزاري جمهوري اسلامي در استان قم نيز در سخناني ضمن ابراز خرسندي از حضور رييس دانشگاه حضرت معصومه(س) در اين نمايندگي خواستار تعامل بيشتر مراكز آموزش عالي استان با رسانه شد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با استقبال از پيشنهادات رييس دانشگاه حضرت معصومه(س) آمادگي خبرگزاري متبوع خود براي پوشش رسانه اي فعاليت هاي دانشگاه اعلام كرد.

مسؤل دفتر نمايندگي خبرگزاري جمهوري اسلامي در استان قم در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به موقعيت و جايگاه بسيار مهم قم پس از تهران از آمادگي اين خبرگزاري براي طرح فعاليت هاي شاخص اين دانشگاه در سطح ملي خبر داد.

در پايان اين ديدار نيز رييس دانشگاه حضرت معصومه(س) ضمن حضور در تحريريه اين خبرگزاري و اشنايي با بخش هاي تهيه و پوشش خبر با اهداي يك تابلوي هنري به مسؤل اين نمايندگي از زحمات مجموعه خبرگزاري ايرنا در استان قم تجليل كرد.

بازديد از نمايندگي خبرگزاري فارس در استان قم مقصد ديگر رييس دانشگاه حضرت معصومه(س) در اين ديد و بازديد رسانه اي بود.

دكتر علي رضا باقري ثالث در اين بازديد در سخناني با اشاره به حجم بالاي پوشش اخبار خبرگزاري فارس در استان قم، اين نمايندگي را از نمايندگي هاي موفق برشمرد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود ضمن بيان مختصري از فعاليت هاي دانشگاه مهم ترين ويژگي اين دانشگاه را دخترانه بودن آن عنوان نمود.

رييس دانشگاه حضرت معصومه(س) با اشاره به پذيرش تنها 30 درصد از داوطلبين قمي جهت ورود به اين دانشگاه، عدم شناخت ظرفيت هاي موجود در استان را يكي از دلايل بروز اين امر بر شمرد و از رسانه هاي مختلف از جمله خبرگزاري فارس خواست تا نسبت به اين مسأله مهم حساس بوده و در شناسايي ظرفيت هاي استان در همه زمينه ها به طور عام و در زمينه دانشگاه و آموزش عالي به طور خاص تأكيد كرد.

وي اقبال بسياري از مسؤلين و مراجع معظم تقليد نسبت به اين دانشگاه را بسيار حائز اهميت دانست و اين را به عنوان يكي از فرصت هاي دانشگاه برشمرد.

دكتر باقري ثالث در پايان از آمادگي همه جانبه دانشگاه حضرت معصومه(س) در تعامل سازنده با اصحاب رسانه تأكيد كرد.

اشرفي مسؤل دفتر نمايندگي خبرگزاري فارس در استان قم نيز در سخناني ضمن ارائه گزارشي از فعاليت هاي اين نمايندگي در استان قم به پوشش حداكثري رويدادهاي استان توسط اين خبرگزاري اشاره كرد و افزود: تلاش كرده ايم تا به رغم همه كمبودهاي موجود در حداقل زمان حداكثر پوشش رويدادها در استان را داشته باشيم.

اشرفي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ويژگي متمايز دانشگاه حضرت معصومه(س)، اين ويژگي را بسيار مهم ارزيابي كرد و افزود: طرح ظرفيت ها و فعاليت هاي دانشگاه حضرت معصومه(س) و پوشش رويدادهاي آن به ويژه اينكه اين دانشگاه حمايت مراجع معظم تقليد را در پي دارد، جزء سياست هاي اين خبرگزاري به شمار مي آيد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به كمبودهاي استان در زمينه تربيت خبرنگاراني حرفه اي از مسؤلين دانشگاه خواست تا نسبت به ايجاد و راه اندازي رشته ها و دوره هاي مرتبط با اين موضوع اقدام نمايند.

در پايان اين بازديد رييس دانشگاه حضرت معصومه(س) با حضور در تحريريه اين خبرگزاري از تلاش هاي بي وقفه خبرنگاران تقدير و با اهداي يك تابلو هنري از زحمات دست اندركاران نمايندگي خبرگزاري فارس در استان قم نيز تجليل كرد.

شايان ذكر است: در اين بازديدها محمدامين بنايي مشاور رييس و مدير روابط عمومي و امور بين الملل دانشگاه حضرت معصومه(س) ضمن همراهي گزارشي روند همكاري دو جانبه با رسانه ها را ارائه نمود.

پايان خبر

93/06/10تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد