English
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
توسط معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان؛
دو پروژه ورزشی در دانشگاه حضرت معصومه(س) افتتاح شد

سالن ورزشی چند منظوره و زمین چمن مصنوعی دانشگاه حضرت معصومه (س) توسط دکتر مجتبی صدیقی و با حضور جمعی از مسوولین وزارتی و مدیران دانشگاه افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم به نقل از روابط عمومی دانشگاه حضرت معصومه(س) سالن ورزشی چند منظوره این دانشگاه با زیربنای 1200 متر مربع و زمین چمن مصنوعی با مساحت 968 متر مربع به بهره برداری رسید.
در این مراسم دکتر مجتبی صدیقی با مهم دانستن ایجاد و توسعه فضاهای ورزشی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اظهار داشت: این سازمان با مدیریت منابع مالی سعی دارد تا کمترین میزان بدهی را داشته باشد تا جایی که می توان گفت سازمان امور دانشجویان از خوش حساب ترین بخش های وزارت علوم است.
معاون وزیر علوم به تنگناهای مالی موجود اشاره نمود و از دانشگاه ها خواست تا با استفاده از ظرفیت خیرین حوزه آموزش عالی و قوانینی همچون قانون توسعه متوازن و صرفه جویی های لازم، گذر از این شرایط را به بهترین وجه مدیریت کنند. دکتر صدیقی تاکید نمود کمک های مالی سازمان امور دانشجویان به دانشگاه حضرت معصومه برای رفع کاستی ها و خرید تجهیزات مورد نیاز برای استفاده بهتر از فضاهای ورزشی دانشگاه ادامه خواهد یافت .
دکتر حسین علیزاده، مدیر کل تربیت بدنی وزارت علوم، دانشگاه ها را به ایجاد فضایی امن برای فعالیت های ورزشی دانشجویان فرا خواند و گفت: دانشجویان باید به وضوح احساس کنند که دانشگاه برای امور رفاهی و ورزشی آن ها اهمیت قائل است.


دکتر علیزاده فضای موجود در دانشگاه های تک جنسیتی به خصوص دخترانه و آزادی عمل بیشتر دانشجویان را فرصتی برای فعالیت بهتر و بیشتر دانشجویان با طیب خاطر دانست و اظهار داشت: مشکلاتی که برای تامین فضاهای ورزشی در دانشگاه های مختلط وجود دارد در دانشگاه های تک جنسیتی بسیار کمتر است.
دکتر ابراهیم مطیعی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان نیز مشکلات و مسائل اقتصادی کشور را مورد توجه قرار داد و گفت: در شرایط کنونی باید با حذف موارد غیر ضروری در صدد رفع نیازهای اساسی باشیم تا به خواست خداوند گشایش بیشتری حاصل شود.وی با اشاره به کمک های مالی صندوق به دانشگاهها قول داد که از سوی صندوق رفاه مساعدت های مالی لازم برای تامین امکانات رفاهی دانشجویی صورت خواهد گرفت.
دکتر ابراهیم عبدی پور فرد، رئیس دانشگاه حضرت معصومه (س) ضمن ارائه گزارش کلی از برنامه ها و فعالیت های دانشگاه،  محدودیت های مالی را از موانع پیش روی توسعه دانشگاه دانست و گفت: علیرغم محدودیت های مالی با مدیریت منابع و صرفه جویی های موثر، روند تکمیل پروژه های در دست اجرا در ش