دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
نتیجه نهایی آزمون استخدامی دانشگاه حضرت معصومه (س)

ضمن تشکر از کلیه داوطلبین شرکت کننده در آزمون استخدامی دانشگاه حضرت معصومه (س) کمیته جذب دانشگاه حضرت معصومه (س) با استناد به نتایج آزمون تخصصی مورخ 3/22 و مصاحبه تخصصی مورخ 93/4/12 آقای محسن افشاری کامیار را به عنوان فرد منتخب جهت استخدام به عنوان کارشناس حسابداری در دانشگاه حضرت معصومه (س) اعلام می نماید.


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن: 02533209030   کد پستی: 3718113394   صندوق پستی:1179-37195   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - نتیجه نهایی آزمون استخدامی دانشگاه حضرت معصومه (س)