دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
نتیجه نهایی آزمون استخدامی دانشگاه حضرت معصومه (س)

ضمن تشکر از کلیه داوطلبین شرکت کننده در آزمون استخدامی دانشگاه حضرت معصومه (س) کمیته جذب دانشگاه حضرت معصومه (س) با استناد به نتایج آزمون تخصصی مورخ 3/22 و مصاحبه تخصصی مورخ 93/4/12 آقای محسن افشاری کامیار را به عنوان فرد منتخب جهت استخدام به عنوان کارشناس حسابداری در دانشگاه حضرت معصومه (س) اعلام می نماید.تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - نتیجه نهایی آزمون استخدامی دانشگاه حضرت معصومه (س)