دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
نام و نام خانوادگی : دکتر انسیه عسگری
رتبه علمی : استادیار
سمت/سازمان : عضو هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه س

پست الکترونیکی : e.asgari@hmu.ac.ir


تحصیلات
1)کارشناسی مهندسی شیمی-دانشگاه صنعتی شریف
2)کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث-دانشگاه قم
3)دکترای تفسیر تطبیقی-دانشگاه قم
4)تحصیلات حوزوی_سطح یک_جامعه الزهراء (س)

افتخارات
1)رتبه اول مقطع دکتری دانشگاه قم
2)رتبه دوم آزمون دکتری

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی
1)تفسیر مقارن/ تطبیقی: فرازبانی لغزان و لرزان، پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن (علمی پژوهشی، ISC)، شماره 4، بهار و تابستان 93، 65-82
2)تفسیر تطبیقی: معنایابی و گونه شناسی، پژوهشهای تفسیر تطبیقی(علمی پژوهشی)، دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-32
3)ضوابط علمی و کاربردی در روش تفسیر تطبیقی، پژوهش های قرآنی، (علمی پژوهشی،ISC)، شماره 77، زمستان 94، 4-21
4)معناشناسي نوين از واژه شيطان، پژوهش هاي قرآني، شماره 64، زمستان 89، 204-219
5)دستان باز: قرائتی دوباره از سوره مائده، پژوهش هاي قرآني، شماره 69، زمستان 91، 156-190
6)تأملی در مباهله، علوم اسلامی ، شماره 7، پاییز 86، 49-68
7)نياز مخاطبان قرآن به تفسير و بررسی علل آن، حسنا، شماره 9و 10، تابستان و پاییز 90،

همایش‌های داخلی
1)مقاله « بررسی ابعاد پرداخت قرآن به مسائل خانوادگی پیامبر اعظم » ارائه شده در کنگره ملی پیامبر اعظم و چاپ شده در مجموعه مقالات برگزیده کنگره
2)مقاله « تأویل قرآن و ارتباط آن با مقولات تفسیر/ظاهر و باطن قرآن» برگزیده شده در همایش ملی نوآوری های قرآنی در عصر غیبت

طرح ها
1)طرح ملی نقد و بررسی تفسیر تطبیقی- پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

علائق شخصی
1)واژه شناسی و مفردات
2)روایات تفسیری؛ فراتفسیر
3)رهیافت های تطبیقی؛ تاریخی

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

تارنمای دانشگاه حضرت معصومه(س)-قم