دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
نام و نام خانوادگی : دکتر محمد رضا فلاح
رتبه علمی : استادیار
سمت/سازمان : معاون دانشجویی فرهنگی و هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه

پست الکترونیکی : m.fallah@hmu.ac.ir

راهنمایی پایان نامه
1)ارائه چارچوب پیاده¬سازی تجارت اجتماعی از منظر ظرفیت تغییر سازمانی
2)ارائه چارچوبی برای توانمندسازی زنان کارآفرین درحوزه کسب‌وکار الکترونیک  
3)مطالعه تاثیر ارزیابی عملکرد خدمات الکترونیک در شعب بانک پارسیان استان قم
4)شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر جذب جوانان به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با روش تاپسیس
5)رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره وری منابع انسانی با استفاده از روش تاپسیس فازی
6)مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانکهای ملی و پاسارگاد بر اساس مدل سه شاخگی اهرنجانی
کتاب‌های تالیفی
1)تحلیل آماری ناپارامتریک پیشرفته
مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی
1)ارائه مدلی برای اجرای خط مشی های صنعتی مطالعه موردی استان قم
2)طراحی چارچوبی برای پیاده سازی تجارت اجتماعی: با تأکید بر ظرفیت تغییر سازمانی
3)Investigate the Relationship between Centralization and Organizational Citizenship Behavior on Deviant Work Behavior
4)Introducing a Model for Implementation of Industrial Policies:A Case Study in Qom Province, Iran
5)Assess Barriers to Knowledge Management According to Ahrnjany tripartite Ramifications Model in South Pars Gas Complex
6)Empowering service employees: A case study of banking industry
7)Evaluation of the relationship between organizational spirituality and commitment of employees, Case Study: Qavamin bank’s employees of Qom province
8)Online Social Networks Influence on Organizational Happiness
9)Studying the Factors Affecting Entrepreneurial Identity by using Interpretive Structural Modeling (ISM); Case Study of the staff of General Department of Post in Qom Province
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی
1)ارائه چارچوب پیاده سازی تجارت اجتماعی از منظر ظرفیت تغییر سازمانی  
2)ارائه مدلی برای اجرای خط مشی های صنعتی مطالعه موردی استان قم
همایش‌های داخلی
1)هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش-شناسایی واولویت بندی عوامل موثربرپیاده سازی مدیریت دانش دردانشگاه جامع علمی کاربردی قم
2)سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار-شناسايي عوامل مؤثر بر رضايتمندي و وفاداري نزد مشتريان بانك سپه قم بر مبناي مدل سه‌شاخگی
3)اولین کنفرانس ملی مدیریت و بهبود فضای کسب و کار- شناسایی عوامل مؤثر بر نارضایتی مشتریان از خدمات بانکی و تأثیر آن بر سودآوری بانک پارسیان
4)اولین کنفرانس ملی مدیریت و بهبود فضای کسب و کار-تاثیر هوش رقابتی بر خرد سازمانی
5)اولین کنفرانس ملی مدیریت و بهبود فضای کسب و کار
طرح ها
1)طراحی سیتم نظام پیشنهادات برای جامعه الزهرا
2)طراحی سیتم سیستم ارزشیابی کارکنان برای جامعه الزهرا
3)طراحی برنامه کاربردی آموزش SPSS برای سازمان فنی و حرفه ای

نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن: 02533209030   کد پستی: 3718113394   صندوق پستی:1179-37195   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

تارنمای دانشگاه حضرت معصومه(س)-قم