English
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم

    حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه حضرت معصومه(س)متولی برنامه ریزی و سیاست گذاری در خصوص نظام اداری، مالی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت طرح های عمرانی دانشگاه در قالب قوانین، مقررات و مصوبات است و با اجرای قوانین و نظارت بر ضوابط امور مالی، اداری، نیروی انسانی ،عمرانی و تأمین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز، زمینه لازم برای تحقق اهداف مقدس دانشگاه و آموزش عالی را فراهم می سازد.
 
مهمترین وظایف و اختیارات
• ساماندهی، برنامه ریزی و کنترل امور اداری، اجرایی و پشتیبانی دانشگاه.
• ساماندهی و برنامه ریزی مالی با تمرکزبر افزایش بهره‌وری و درآمدزایی و اتکاء بر توان علمی و تخصصی دانشگاه.
• بکارگیری روش های نوین جهت ارتقای میزان دقت و صرفه جویی در هزینه کرد قانونمند اعتبارات و درآمدهای دانشگاه مطابق با قوانین و مقررات
• پیگیری جهت کسب منابع مالی متنوع قانونمند در جهت گسترش زمینه‌های استقلال مالی دانشگاه.
• ساماندهی،‌ مدیریت و تأمین منابع انسانی کارآمد،متعهد، شایسته و متخصص متناسب با ساختار مصوب دانشگاه و ملتزم به ارزش های والای اسلامی و  انسانی و اخلاق حرفه ای.
• نظارت بر امور ساختمان‌ها و اجرای طرح های عمرانی و همچنین مطالعه و بررسی اجرای طرح های عمرانی جدید در دانشگاه در چارچوب و منطبق بر طرح جامع موجود.
• ایجاد و توسعه فضاهای کالبدی مناسب در سطح دانشگاه.
• سیاست گذاری، پشتیبانی و تأمین خودرویی،ملزومات، تجهیزات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز بحش های مختلف دانشگاه.
• بررسی و مطالعه امکان برون سپاری برخی فعالیت های قابل واگذاری در دانشگاه و نظارت بر عقد قراردادهای مربوطه و حسن اجرای آن ها.
• برنامه ریزی در تامین امکانات رفاهی کلیه کارکنان اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه
• نظارت برحفظ و نگهداری کلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول دانشگاه و انبارداری علمی مناسب
• بکارگیری حسابداری تعهدی به جای حسابداری نقدی .
• بکارگیری، کنترل و نظارت بر سامانه خرید متمرکزدر دانشگاه.
• تأمین، اصلاح و نگهداری تاسیسات زیربنایی دانشگاه.
• ساماندهی،‌ نظارت و بهبود وضعیت ترافیک و حمل و نقل دانشگاه.
• ایجاد، توسعه و نگهداری فضای سبز دانشگاه و بهبود مدیریت سبز و زیست محیطی.
• مدیریت و بهینه سازی مصارف حامل های انرژی (آب، برق، گاز) در سطح دانشگاه.
• مطالعه و بررسی و نظارت در خصوص اجرای الگوی طرح جامع شهر دانشگاهی حضرت معصومه(س).
• تعامل با سازمان های دولتی و خصوصی به منظور گسترش زمینه های همکاری های فیمابین در سطح کشور.
• سایر وظایف محوله از سوی ریاست دانشگاه

 

 


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

تارنمای دانشگاه حضرت معصومه(س)-قم