درباره دانشگاه     تماس با ما      English    عربي    
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
 

شماره تلفن دانشگاه :  33209030-025         شماره فکس : 33209013 - 025


شماره تلفن واحد های اداری    ( برای تماس با هر واحد، ابتدا شماره تلفن دانشگاه و بعد داخلی مربوطه را شماره گیر ی نمایید.)

واحد

مسؤل

سمت/پست

تلفن مستقیم

تلفن

داخلی

شناسه ایتا

پست الکترونیک

دفتر ریاست،

روابط عمومی و

امور بین الملل-

-

 

 

آقای رضایی

رئیس دفتر

32012112

112

 

 

خانم مصلح

دفتر دار

32012113

113

 

 

آقای بادام وش

کارشناس

32012160

160

 

 

آقای شهرکی

کارشناس

32012160

161

 

 

آموزش

خانم دکتر فقیهی

 معاون

 

500

 

 

آقای دکتر وکیلی مقدّم

 مدیر

 

402

 

 

خانم هاشمی

 رئیس

 

401

 

 

edu@hmu.ac.ir

خانم علوی

کارشناس

33209056

 

403

 

Masoume.alavi@gmail.com

خانم داودی

کارشناس

 

404

 

 

امور دانش آموختگی

خانم  عرب خراسانی

کارشناس

33209033

405

 

f65.khorasani65@gmail.com

امور دانش آموختگی

خانم فتحی

کارشناس

 

625

 

 

امور تحصیلات  تکمیلی

خانم آل بویه

کارشناس

 

410

 

 tt_hmu@yahoo.com

امور جذب هیأت علمی

خانم حبیب زاده

کارشناس

 

501

 

 

امور دانشجویی

آقای دکتر سروریان

معاون 

32012700

700

 

 

خانم دکتر غنی مقدم

مدیر

32012701

701

 

 

تسهیلات صندوق رفاه

آقای باقری

کارشناس

 

702

 

refahhmu@gmail.com

امور تغذیه

آقای احتشامی

کارشناس

 

788

 

mjehteshami@yaho.com

امورخوابگاه

خانم خلیلی

کارشناس مسؤل

 

625

 

khalili.el.w@gmail.con

سرپرستی خوابگاه

-

33209022

626

 


تربیت بدنی

خانم فتحی

رئیس

33209021

710

 

Soghrafathi136@gmail.com

امور اداری

دکتر عباسی شورشجانی

معاون 

 32012200

200

 

 

خانم محمدی

مدیر

32012201

201

 

zmohamadi133@gmail.com

آقای نوری

کارپرداز 

32012202

202

 

 

آقای بیاتی

انباردار 

32012216

216

 

 

خانم صابر

دییرخانه

32012204

204

 

zsaber248@gmail.com

آقای ابراهیمی

مسؤل خرید

32012216

217

 

 

انفورماتیک

آقای عابدی

رئیس

32012555

555

 

majid1890@yahoo.com

آقای گلاب

کارشناس 

 

556

 

golab.mohsen@gmail.com

خانم خوشنویسان

کارشناس 

 

499

 

 

کتابخانه

خانم حصاری

کارشناس 

 

408

 

zk_hesari@yahoo.com

امور مالی

آقای بختیاری

 مدیر

32012221

221

 

mmb_a64@yahoo.com

آقای فولادی

کارشناس

32012222

222

 

 

آقای افشاری

کارشناس 

32012223

223

 

 

امور فرهنگی

خانم حسینی

مدیر 

 

631

 

 Seiedehfatemehhosseini@ yahoo.com

خانم بیگلری

کارشناس 

 

630

 

z.biglari66@gmail.com

نهاد رهبری

آقای آخوندزاده

 رئیس

 32012121

121

 

 

خانم حکمت

کارشناس

 

603

 

 

دفتر فنّی

آقای فرپور

کارشناس مسؤل

 32012234

234

 

 

آقای عبدالحی

کارشناس

32012211

211

 

 

آقای زارع

کارشناس

32012212

212

 

 

پژوهش و فناوری

خانم دکتر جامی پور

مدیر

 

506

 

 

خانم زارعی

کارشناس 

 

505

 

 Masoomehzarei21@yahoo. Com

خانم خبازان

رئیس اداره انتشارات

 

411

 

 

گروه طرح و برنامه

خانم علی کرمی

رئیس

32012150

150

 

 

آقای ذوالقدر

کارشناس 

 

150

 

 Nikanzolghadr97@gmail.com

خانم علی کرمی

کارشناس

 

152

 

 

دفتر نظارت و ارزیابی

آقای دکتر عبّاسی

مدیر

 

 

 

 

مرتضی بهرامی

کارشناس

 

230

 

 

دفتر حقوقی

آقای بهرامی

کارشناس

 

120

 

 

تأسیسات

آقای ابوطالبی

کارشناس

 

 

 

 

نقلیه

آقای محمدی

 مزرعه شاهی

کارشناس

32012215

215

 

 

 مرکز مشاوره

آقای دکتر زرگر

رئیس

 330209024

610

 

fathielham@yahoo.com

خانم استاد جعفری

کارشناس 

 

611

 

hmucounceling@gmail.com

مرکز کارآفرینی

خانم تقی زاده

سرپرست 

 

411

 

 

فضای سبز

آقای بیاتی

 کارشناس

32012216

216

 

 

حراست

آقای براتی

 مدیر

 32012130

130

 

 

خانم حسنی

کارشناس

33209012

666

 

 

خانم آل بویه

کارشناس

 

667

 

 

نگهبانی سردرب

همکاران حراست

 

100

 

-

نگهبانی سازمان

همکاران حراست

 

101

 

-

نگهبانی دانشکده

همکاران حراست

 

665

 

-

استاد سرا

 همکاران خدمات

 

406

 

-

آبدارخانه طبقه 3

 همکاران خدمات

 

412

 

-

شماره تلفن دانشگاه : 33209030 -025         شماره فکس : 33209013 - 025

شماره تلفن اعضای هیأت علمی 
( برای تماس با هر واحد،  ابتدا شماره تلفن دانشگاه و بعد داخلی مربوطه را شماره گیر ی نمایید.)

گروه آموزشی

استاد

سمت

شماره تلفن داخلی

پست الکترونیک

گروه حقوق

آقای دکتر صادقی

مدیر گروه

466

msadeghi4817@yahoo.com

آقای دکتر لسانی

هیأت علمی

433

h.lesani@hmu.ac.ir

آقای دکتر حیدری

هیأت علمی

432

a.m.heydari@hmu.ac.ir

آقای دكتر فریبرز صفری

هیأت علمی

442

f.safari@hmu.ac.ir

خانم دكتر فقیهی

هیأت علمی

431

f.faghihi@hmu.ac.ir

آقای دکتر باطنی

هیأت علمی

437

e.bateni@hmu.ac.ir

آقای دکتر وکیلی مقدم

هیأت علمی

438

m.vakili@hmu.ac.ir

گروه  قرآن، حدیثو نهج البلاغه

خانم دکتر عسگری

هیأت علمی

 

460

e.asgari@hmu.ac.ir

خانم دكتر ژیان

هیأت علمی

462

f.zhian@hmu.ac.ir

آقای دکتر رفعت

مدیرگروه

459

mohsenrafaat@gmail.com

دکترعلیا نسب

هیأت علمی

452

z.olyanasab@hmu.ac.ir

آقای دکتر سروریان

مدیر گروه

464

sarvarianhr@yahoo.com

آقای دكتر رستمی

هیأت علمی

461

a.rostami@hmu.ac.ir

گروه حسابداری

خانم علی عسگری

مدیر گروه

440

-

 آقای توکل نیا

هیأت علمی

471

dr.tavakolnia@hmu.ac.ir

خانم  بشیری

هیأت علمی

468

s.bashiri@hmu.ac.ir

آقای دکتر روح الله عباسی

هیأت علمی

445

r.abbasishureshjani@hmu.ac.ir

گروه مدیریت بازرگانی

خانم دکتر جامی پور

مدیر گروه

435

monajamipour@gmail.com

آقای دکتر معینی

هیأت علمی

455

hmoeini@hmu.ac.ir

آقای دكتر رسول  عباسی

هیأت علمی

434

r.abbasi@hmu.ac.ir

آقای دكتر فلاح

هیأت علمی

436

mfallah@hmu.ac.ir

آقای دکتر طالاری

هیأت علمی

441

m.talari@hmu.ac.ir

گروه مشاوره

آقای دکتر زرگر

هیأت علمی

 

 

آقای دکتر حاتمی

هیأت علمی

458

abolfazlhatami@yahoo.com

خانم دکتر فتحی

هیأت علمی

456

e.fathi@hmu.ac.ir

خانم دکتر ملکیها

هیأت علمی

457

m.malekiha@hmu.ac.ir

گروه هنر

خانم اکبرزاده

مدیر گروه

450

testgh43@gmail.com

خانم تقی زاده

هیأت علمی

458

r.taghizade@hmu.ac.ir

آقای عزیزی

هیأت علمی

510

h.azizi@hmu.ac.ir

خانم دکتر زمانی

هیأت علمی

463

fzamani@hmu.ac.ir

گروه مترجمی زبان انگلیسی

آقای دکتر محمود صفری

مدیر گروه

470

mahmoodsafari@gmail.com

آقای دكتر علی صفری

هیأت علمی

468

a.safari@hmu.ac.ir

خانم دكتر اركان

هیأت علمی

465

f.arkan@hmu.ac.ir

خانم دکتر نیك نسب

هیأت علمی

467

l.niknasab@hmu.ac.ir

آقای دکتر مدادیان

هیأت علمی

454

gh.medadian@hmu.ac.ir

گروه فقه و  حقوق اسلامی

آقای دکتر صادقی

مدیر گروه

466

msadeghi4817@yahoo.com

-

خانم دکتر پرتوی راد

مدیر گروه

453

t.partovirad@hmu.ac.ir

-

خانم دکتر غنی مقدّم

مدیر گروه

449

gh.ghani@hmu.ac.ir

گروه حسابداری

خانم علی عسگری

مدیر گروه

 

 f_aliasgary@yahoo.com

برای دریافت ایمیل تمام اساتید ترم اول سال 1400 اینجا را کلیک کنید

 


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

تارنمای دانشگاه حضرت معصومه(س)-قم