English    عربي
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
مسابقه پيامکي هماي رحمت(مسابقه روز دوازدهم)

خطبه 227-دعائى از آن حضرت(روز دوازدهم)

یكى از دعاهاى امام (ع) خدایا! تو با دوستانت انس گیرنده تر، و برطرف كننده نیازهاى توكل كنندگانى، بر اسرار پنهانشان آگاه، و از آنچه در دل دارند آشنایى، و از دیدگاههاى آنان باخبر، و رازشان نزد تو آشكار، و دلهایشان در حسرت دیدار تو داغدار است، اگر تنهایى و غربت به وحشتشان اندازد یاد تو آرامشان مى كند، اگر مصیبتها بر آنان فرود آید، به تو پناه مى برند، و روى به درگاه تو دارند، زیرا مى دانند كه سررشته كارها به دست توست، و همه كارها از خواست تو نشات مى گیرد. خدایا! اگر براى خواستن درمانده شوم، یا راه پرسیدن را ندانم، تو مرا به اصلاح كارم راهنمایى فرما، و جانم را به آن چه مایه رستگارى من است هدایت كن، كه چنین كارى از راهنماییهاى تو به دور، و از كفایتهاى تو ناشناخته نیست. خدایا، مرا با بخشش خود بپذیر، و با عدل خویش رفتار مكن .


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - مسابقه پيامکي هماي رحمت(مسابقه روز دوازدهم)