English
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه؛
دکتر ابوالفضل حاتمی به عنوان سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه منصوب شد

دکتر نسرین صادق زاده ضمن موافقت با استعفای دکتر حسین معینی، معاون سابق دانشجویی و فرهنگی، دکتر ابوالفضل حاتمی ورزنه را به عنوان سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، در بخشی از حکم انتصاب دکتر ابوالقضل حاتمی آمده است:

نظر به تعهد، تخصص، تجارب ارزشمند و شایستگی جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه منصوب می شوید.

انتظار می رود ضمن همکاری با سایر واحدهای دانشگاه و رعایت صرفه جویی در اجرای وظایف عمومی و اختصاصی مربوطه در آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، به منظور ارتقا و تسهیل فرآیندهای حوزه دانشجویی، ارتقا و افزایش مهارت های منطبق با کارآفرینی و جامعه محوری و سلامت جسم و روان دانشجویان اهتمام ویژه داشته باشید.

شایان ذکر است دکتر ابوالفضل حاتمی، مدیر سابق امور دانشجویی، عضو هیأت علمی و مدیر گروه مشاوره دانشگاه می باشند.

دکتر نسرین صادق زاده، سرپرست دانشگاه طی نامه ای جداگانه ضمن موافقت با درخواست دکتر حسین معینی مبنی بر کناره گیری از سمت معاونت دانشجویی و فرهنگی از زحمات ایشان تشکر و قدردانی کرد.

1400/4/9


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه؛ - دکتر ابوالفضل حاتمی به عنوان سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه منصوب شد