سامانه پایان نامه دانشگاه حضرت معصومه
عنوان:شناسايی عوامل مؤثر بر قصد خريد برندهای لوکس آرايشی- بهداشتی
نویسنده:لاله کریمی مالک آبادی
مشاهده پایان نامه
عنوان:تدوين استراتژی برای توسعه کارآفرينی اجتماعی
نویسنده:شیرين قره خانی
مشاهده پایان نامه
عنوان:شناسایی و اولویت بندی قابلیت های تجارت سیار در استارت آپ ها
نویسنده:پگاه خبازیان
مشاهده پایان نامه
عنوان:ارائه مدلی نظام مند برای تحلیل پدیده عدم حمایت از کالای داخلی
نویسنده:فاطمه فلاح مقدم
مشاهده پایان نامه
عنوان:ارائه چارچوب ارزیابی کیفیت خدمات مسجد مقدس جمکران
نویسنده:گلی خلیلی پور
مشاهده پایان نامه
عنوان:ارائه ی چارچوب تجربه ی مشتری در خريدهای اينترنتی
نویسنده:الهه متقی زاده
مشاهده پایان نامه
عنوان:شناسایی و رتبه ‌بندی عوامل موفقیت پیاده‌سازی نوآوری باز
نویسنده:نادیا نجفی
مشاهده پایان نامه
عنوان:شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر برندسازی هم آفرینی در استارت آپ ها
نویسنده:مریم عزیزی
مشاهده پایان نامه
عنوان:شناسایی و رتبه بندی چالش های کارآفرینی زنان روستایی
نویسنده:فاطمه پرهیزگار
مشاهده پایان نامه
عنوان:مدلی برای ارائه فروش مؤثر در روابط خریدار- فروشنده
نویسنده:سهیلا خیری
مشاهده پایان نامه
عنوان:تحلیل قانون کار جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه کارفرمایان از منظر مدیریت منابع انسانی
نویسنده:فاطمه قاطع
مشاهده پایان نامه
عنوان:ارائه مدل عوامل مؤثر بر نگرش مشتريان به بازیهای تبلیغی
نویسنده:زهره کاظمی
مشاهده پایان نامه
عنوان:ارائه مدل برای موفقیت زنان در فروش
نویسنده:خدیجه رجائی
مشاهده پایان نامه
عنوان:شناسایی و اولویت بندی ارزش های تجاری رسانه های اجتماعی در کسب وکارهای کوچک و متوسط
نویسنده:ریحانه عصاریان
مشاهده پایان نامه
عنوان:شناسایی عوامل مؤثر بر همراستایی استراتژیک بازاریابی با فناوری اطلاعات در سازمان ها
نویسنده:اقدس سلیمانی
مشاهده پایان نامه
عنوان:شناسایی چالش های بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری با توجه به فرآیند پیاده سازی آن در سازمان های پژوهش و فناوری
نویسنده:مریم بنائی
مشاهده پایان نامه
عنوان:بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری با نقش میانجی مدیریت دانش
نویسنده:شیدا الوار
مشاهده پایان نامه
عنوان:ارائه مدل تحلیل رفتار مصرفی اعتیاد به سیگار کشیدن خانم های جوان
نویسنده:شکوفه نیک پور
مشاهده پایان نامه
عنوان:شناسایی و اولویت بندی موانع سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سرخس
نویسنده:فرزانه جهرمی
مشاهده پایان نامه
عنوان:بررسی تأثیر کیفیت بازی پردازی بر قصد خرید مشتری با توجه به نقش میانجی تعلیق ذهنی
نویسنده:شهربانو طاهری نژاد
مشاهده پایان نامه
عنوان:طراحی سناریوهای آینده آموزش عالی استان قم
نویسنده:معصومه خدام
مشاهده پایان نامه
عنوان:ارائه مدلی برای تحریم خرید کالاهای خارجی با نقش میانجی خصومت مصرف کننده
نویسنده:مینا شهابی نژاد
مشاهده پایان نامه
عنوان:شناسایی پیشران های مؤثر بر موفقیت کارآفرینی اجتماعی
نویسنده:فاطمه عسگری بشکانی
مشاهده پایان نامه
عنوان:شناسایی عوامل موثر بر خیانت در روابط صادرکننده و وارد کننده
نویسنده:ملیحه روح پرور
مشاهده پایان نامه
عنوان:ارائه چارچوبی از بازاريابی سبز در صنعت گردشگری براساس رويکرد سیستمی
نویسنده:سیما درویشی
مشاهده پایان نامه
اینجانب ضمن پایبندی به قوانین کپی رایت،متعهد می شوم هرگونه سوء استفاده و کپی برداری از پایان نامه ها را نداشتم باشم

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد