English    عربي
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
نام و نام خانوادگی : دکتر الهام فتحی
رتبه علمی : استادیار
سمت/سازمان : هیات علمی، مسئول مرکز مشاوره دانشگاه حضرت معصومه(س)و مشاور رییس دانشگاه در امور زنان و خانواده
پست الکترونیکی : e.fathi@hmu.ac.ir
تحصیلات
1)دکترای تخصصی مشاوره از دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
2)کارشناسی ارشد مشاوره خانواده از دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
3)کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
4)گذراندن دوره فرصت مطالعاتی زوج درمانی از دانشگاه بین المللی الاینت،کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا
افتخارات
1)فارغ التحصیل رتبه 1 دوره دکتری
2)رتبه 1 کنکور ورودی دکتری سال 1391
3)رتبه 8 کنکور کارشناسی ارشدسال 1387
4)رتبه 106 کنکور کارشناسی 1383
5)مشمول بنیاد ملی نخبگان
6)اتخاذ تقدير نامه در هفته ناجا سال 1392 براي مقاله برتر
راهنمایی پایان نامه
1)پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس باورهای فراشناختی و راهبردهای حفظ رابطه در زنان متاهل مراجعه کننده به پایگاه سلامت کوهسار تهران از سال 94 تا 96. ( دریانی، 1396)
2)مطالعه کیفی عوامل نارضایتی زناشویی و ماندگاری در ازدواج همسران معتاد استان زنجان( خدایی، 1396)
3)تاثیر روش درمانی سایکو دراما بر عزت نفس و اضطراب دختران نوجوان خانواده های طلاق( شعوری، 1396)
4)بررسی نقش میانجی طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین تجربه آزار کودکی و بخشودگی( یارمحمدی، 1397)
فعالیت‌های اجرایی
1)رییس مرکز مشاوره دانشگاه حضرت معصومه (س)
2)مشاور رییس دانشگاه حضرت معصومه(س)در امور زنان و خانواده
3)مسئول فنی و مشاور مرکز مشاوره عمومی باران و موسس و مشاور مرکز تخصصی خانواده آفرینش با مجوز بهزیستی استان زنجان(از سال 1395)
4)مشاور خوابگاه گلعذاري و مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبائي (1391- 1394)
5)برگزاری کارگاههای(1-ارتباط موثر2- مهارت ابراز وجود3- افزایش عزت نفس 4- زندگی موفق 5- آموزش مهارت های زندگی به کودکان) در خانه سلامت شهرداری منطقه 7 تهران.
6)برگزاري كارگاه(خانواده درماني: ارزيابي و فنون) براي مشاوران نيروي انتظامي استان زنجان در پاييز 1392
7)برگزاری کارگاه پیشگیری از اعتیاد در دانشگاه حضرت معصومه سال 1396
8)برگزاری کارگاه نظریه دلبستگی برای مربیان فرزندان شبه خانواده ، سازمان بهزیستی استان زنجان زمستان 1396
9)برگزاری کارگاه پیشگیری رشد مدار در سال 1394 و 1395
10)برگزاری کارگاه آماده سازی ازدواج برای مشاوران بهزیستی استان زنجان در سال 1395
11)برگزاری کارگاه آماده سازی ازدواج برای دادگستری استان زنجان
12)برگزاری کارگاه همسرآزاری برای مددکاران و مسئولین اجتماعی بهزیستی استان زنجان در سال 1395
13)برگزاری کارگاه خانواده سالم برای مشاوران بهزیستی استان زنجان در سال 1394
14)برگزاری کارگاه گروه درمانی برای مشاوران بهزیستی استان زنجان در سال 1392
15)برگزاري كارگاه مهارت هاي ارتباطي در دانشگاه پيام نور زنجان برای بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور زنجان
16)عضو شورای عالی آموزش و پرورش استان زنجان از سال 1396 تا به اکنون
17)عضو انجمن های مشاوره و نظام روانشناسی ایران
18)عضویت در شورای پژوهشی نیروی انتظامی استان زنجان(1394-1395)
کتاب‌های تالیفی
1)تالیف کتاب آماده سازی برای ازدواج موفق(1395 )انتشارات نیکان کتاب زنجان
2)تاليف كتاب زبان تخصصي علوم تربيتي 2- (1390)، انتشارات مهر سبحان
کتاب‌های ترجمه شده
1)ترجمه كتاب خانواده درماني و زوج درمانی شناختی-رفتاری (1390 )، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائي
مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی
1)Hatami varzaneh, A., Fathi, E., Gorji, Z., & Esmaeily, M. (2011). The Relationship between parenting styles and Attachment Styles in men and women with infidelity. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 3743-3747.
2)Killawi, A., Fathi, E., Dadras, I., Daneshpour, M., Elmi, A., & Altalib, H. (2018). Perceptions and Experiences of Marriage Preparation Among US Muslims: Multiple Voices from the Community. Journal of marital and family therapy, 44(1), 90-106.
3)Daneshpour, M., & Fathi, E. (2016). Muslim Marriages in the Western World: A Decade Review. Journal of Muslim Mental Health, 10(1).
4)Fathi, E., Soleimani, M., & Varzaneh, A. H. (2015). The Use of MMPI in Forensic Setting. J. Appl. Environ. Biol. Sci, 5(5S), 216-225.
5)Varzaneh, A. H., Fathi, E., & Esmaeily, M. The mediating role of secure attachment style in the relationship between authoritative parenting style and personal commitment in marital relationship among married women.
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی
1)فتحی، الهام؛ اسمعیلی، معصومه؛ فرحبخش، کیومرث؛ دانشپور، منیژه(1394). حیطه های تعارض و استراتژی های حل آن در زوجین رضایتمند. 6(24)، 29-54.( مقاله علمی پژوهشی ISC)
2)فتحی، الهام؛ اسمعیلی، معصومه؛ فرحبخش، کیومرث؛ دانش پور، منیژه(1395). ارائه مدل ازدواج رضایتمند در فرهنگ ایرانی: مطالعه نظریه داده بنیاد. مجله پژوهش در سلامت روانشناختی، 26، 12-28( مقاله علمی پژوهشی ISC)
3)فتحی، الهام؛ منشئی، غلامرضا؛ حاتمی ورزنه، ابو الفضل؛ اصلی آزاد، مسلم؛ فرهادی، طاهره(1394). تاثیرآموزش گروهی خودبخشودگی مبتنی بر مفاهیم قرآنی بر عزت نفس نوجوانان پسر. مجله: روانشناسی مثبت.1, 93-105.( مقاله علمی پژوهشی ISC)
4)صالحی، علی رضا؛ فتحی، الهام؛ حاتمی ورزنه، ابو الفضل؛ حیدری، خدیجه(1393)رابطه ابعاد تئوری هدف‌گذاری با انگیزش شغلی کارکنان نیروی انتظامی زنجان. مجله: طب انتظامی, 11, 259-268, ( مقاله علمی پژوهشی ISC)
5)فتحی، الهام؛ اعتمادی، احمد؛ حاتمی، ابو الفضل؛ گرجی، زهرا(1391). رابطه بین سبک های دلبستگی، تعهد زناشویی و رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متأهل دانشگاه علامه طباطبایی. 18و 63-82. مجله علمی پژوهشی.
6)سهرابی، فرامرز؛ فتحی ، الهام(1390). اثر بخشی بر نامه درمانی خود بخشودگی بر مبنای مفاهیم قرآنی بر کاهش افسردگی زنان مطلقه. مجله جامعه شناسی زنان( مقاله علمی پژوهشی ISC)
7)فتحی، الهام؛ حاتمی، ابوالفضل؛ اصلی آزاد، مسلم؛ فرهادی، طاهره (1395)بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی خود بخشودگی مبتنی بر مفاهیم قرآنی بر افسردگی دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر اصفهان. مجله اندیشه های نوین تربیتی 12(3). (علمی پژوهشی ISC)
همایش‌های بین المللی
1)شرکت در کنفرانس بین المللی استرس و بیماری های روانی 1395. دانشگاه علامه طباطبائی
2)The effect of play therapy in children with depression and anxiety for .children with depression and anxiety at primary school 2013. Iranian 6th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry
3)The efficacy of using meta cognitive knowledge on increasing reading comprehension of boys with reading disabilities at elementary school. Iranian 6th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry (2013
4)10th Annual Liberation-Based Healing Conference “Challenging Inequities: Decolonizing Practices and Social Action” (2015)
همایش‌های داخلی
1)The effect of play therapy in children with depression and anxiety for children with depression and anxiety at primary school
طرح ها
1)مجری طرح پژوهشي " عوامل موثر بر طلاق با استفاده از رویکرد نظریه زمینه ای"(1394)، نيروي انتظامي استان زنجان
2)مجری طرح پژوهشي "بررسی نقش واسطه ای سازگاری اجتماعی در رابطه بین سبک زندگی اسلامی و بهزیستی روانشناختی جوانان شهر زنجان" (1395)، نيروي انتظامي استان زنجان
3)مجري طرح پژوهشي "ارائه مدل رگرسيوني با انگيزه سازي شغلي كاركنان نيروي انتظامي با استفاده از تئوري هدف گذاري"( 1392)، نيروي انتظامي استان زنجان
4)مجری طرح پژوهشی" اعتباریابی و اثر بخشی برنامه آماده سازی ازدواج برای مسلمانان امریکا و ایران"(2015) از دانشگاه بین المللی الاینت آمریکا
علائق شخصی
1)زوج درمانی و خانواده درمانی
2)مطالعات بین فرهنگی و زنان مسلمان

نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

تارنمای دانشگاه حضرت معصومه(س)-قم