English    عربي
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
نام و نام خانوادگی : دکتر اشرف سادات موسوی
رتبه علمی : استادیار
سمت/سازمان : هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه(س)
پست الکترونیکی : a.mosavi@hmu.ac.ir
تحصیلات
1)کارشناسی: روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی
2)کارشناسی ارشد: روان‌شناسی عمومی، دانشگاه تهران
3)دکتری: روان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس
افتخارات
1)رتبه اول دوره کارشناسی- دانشگاه علامه طباطبایی
2)رتبه اول دوره کارشناسی ارشد- دانشگاه تهران
3)رتبه اول دوره دکتری- دانشگاه تربیت مدرس
4)رتبه اول جشنواره حرکت در بخش فعالیت‌های آموزشی- 1392
5)کسب گواهی صلاحیت مدرسی از دانشگاه تربیت مدرس
راهنمایی پایان نامه
1)مقایسه گرایش‌های خودتخریب‌گری، ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های دفاعی در دانشجویان با گرایش بالا و پایین به مواد مخدر
2)اثربخشی تقویت حافظه و دقت بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دیرآموز مقطع ابتدایی
3)پیش‌بینی خودتخریب‌گری بر پایه میزان تنیدگی، سیستم‌های مغزی- رفتاری و سبک‌های دفاعی
4)پیش‌بینی خودتخریب‌گری بر پایه میزان تنیدگی، هیجان‌های منفی و خودتنظیمی هیجانی
5)بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های شخصیتی، هوش هیجانی و اختلالات یادگیری دانش‌آموزان عادی و ناشنوای تحت پوشش مرکز بهزیستی شهرستان آمل
6)پیش‌بینی عزت‌نفس جنسی براساس نیازهای روانشناختی و سبک‌های عشق‌ورزی زوجین شهر شیراز
7)پیش‌بینی تعهد زناشویی برپایه خودآگاهی، میزان صمیمیت و تنظیم هیجانی
8)مقایسه بهزیستی ذهنی، کیفیت زندگی و تاب‌آوری مادران دارای فرزند نابینان و فرزند سالم شهرستان خرم‌آباد
9)پیش‌بینی گرایش به اعتیاد براساس تنیدگی ادراک‌شده، گرایش‌های خودتخریب‌گری و تاب‌آوری در دانشجویان
10)مقایسه خودتخریب‌گری، ترس از شکست و ابعاد شخصیت در نوجوانان پسر طلاق و عادی
11)بررسی رابطه طرحواره‌های ناکارآمد اولیه با سازگاری اجتماعی و مهارت‌های اجتماعی
12)پیش‌بینی نگرش به سزارین در زنان باردار براساس صفت اضطراب، فاجعه‌سازی درد و استرس ادراک‌شده
13)تاثیرخودکارآمدی آموزگاربرکیفیت آموزشی وباورهای انگیزشی دانش آموزان با نقش تعدیل گر جهت گیری انگیزشی
مشاوره پایان نامه
1)نقش تعاملی ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد شناختی بر تحول روانی- اجتماعی سالمندان
2)رابطه اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای و هیجان‌خواهی باعملکرد تحصیلی: نقش میانجی خودکنترلی
3)رابطه دشواری تنظیم هیجانی و ترس از ارزیابی منفی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
4)رابطه کمال‌گرایی با علاقه اجتماعی و کارگروهی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه
5)پیش‌بینی تحمل ناکامی و سطح اضطراب براساس راهبردهای شناختی تنظیم هیجان
6)رابطه کمال گرایی با علاقه اجتماعی و کارگروهی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم منطقه سیزده شهر تهران
فعالیت‌های اجرایی
1)ویراستار/ فصل‌نامه‌ روان‌پزشكي و روان‌شناسي باليني ايران، انيستيتو روان‌پزشكي/ 1388-1394
2)روان‌درمانگر/ مرکز مشاوره آفتابگردان دانشگاه تربیت مدرس/ 1392-1394
3)روان‌درمانگر/ کلینیک تخصصی خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی/ 1392 تا 1396
4)روان‌درمان‌گر/ مرکز مشاوره دانشگاه حضرت معصومه (س)
5)عضو شورای برنامه‌ریزی و کمیته علمی/ همایش ملی امید اجتماعی در ایران/ مؤسسه رحمان،‌ 1396
6)عضو کمیته کارشناسی مجموعه سخنرانی‌های درج‌شده در کتاب «جامعه آرمانی، جامعه بحرانی»،‌ مؤسسه رحمان و انتشارات پارسه،‌ 1397
7)عضو کمیته کارشناسی مجموعه سخنرانی‌های درج‌شده در کتاب «معلولیت؛ چالش‌ها و راهبردها»،‌ مؤسسه رحمان و انتشارات پارسه،‌ 1397
8)عضو کمیته کارشناسی مجموعه سخنرانی‌های درج‌شده در کتاب «اعتماد اجتماعی در ایران»،‌ مؤسسه رحمان و انتشارات پارسه،‌ 1398
9)عضو سازمان نظام مشاوره و روان‌شناسی کشور و دارای پروانه اشتغال به شماره 4973
10)عضو انجمن روانشناسی ایران
کتاب‌های ترجمه شده
1)موفقیت در اولین سال تدریس، انتشارات رشد، 1387
مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی
1)Integrative self-knowledge and the harmony of purpose model in Iranian autoimmune patients, 2011, Electronic Journal of Applied Psychology
2)Psychological problems and cigarette smoking in Tehran university students in 2010, Tanaffos, 2011
3)Prediction of self-destruction based on depression symptom, internalized self-criticism, shame and guilt, and differences between men and women, International Journal of Behavioral Science, 2016
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی
1)خودشناسی، خودانتقادی و سلامت روان، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات روان‌شناختی، 1385
2)بررسی روایی تفکیکی فهرست نشانه‌ای هوپکینز در نمونه‌های بالینی (بیماران جسمی و اتوایمیون) و بهنجار، فصلنامه علمی پژوهشی روان‌شناسان ایراني،‌1386
3)مقایسه نشانه‌های روان‌شناختی افراد سیگاری، غیرسیگاری و سیگاری خودمعرف برای ترک،‌فصلنامه علمی پژوهشی دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی،‌1390
4)تحلیل محتوای روایت‌های زندگی زنان متأهل سازگار و ناسازگار،‌فصلنامه علمی- پژوهشی تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، 1391
5)مقایسه خودتخریب‌گری برپایه خودشناسی، خودانتقادی و احساس شرم و گناه در سه گروه افراد سالم، بیماران اتوایمیون و بیماران غیراتوایمیون، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم رفتاری،‌1393
6)نقش پیش‌بین ابعاد شخصیتی، رگه اضطراب و افسردگی در مورد سیگارکشیدن،‌فصلنامه علمی- پژوهشی علوم رفتاری،‌1392
7)روایی، پایایی و ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس خودتخریب‌گری مزمن، روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 1394
8)ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی آزمون تکمیل جمله دانشگاه واشینگتون، روانشناسان ایرانی: روانشناسی تحولی،‌ 1395
9)اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر تاب‌آوری، سخت‌رویی و سلامت عمومی دانش‌آموزان دختر هنرستانی منطقه 13 شهر تهران، روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران،‌ 1398
همایش‌های بین المللی
1)Comparison of self-immolation among high-tendency students and low tendency to narcotics based on personality dimensions, styles and defense mechanisms, International conference on psychology, educational sciences & behavioral sciences, 2019
همایش‌های داخلی
1)مشکلات روان‌شناختی و ویژگی‌های شخصیتی بر پایه وابستگی به نیکوتین در دانشجویان سیگاری شهر تهران، هفتمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان، 1393
2)ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس خودتخریب‌گری مزمن، پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران،‌1394
3)پیش‌بینی خودتخریب‌گری برپایه میزان تنیدگی، هیجان‌های منفی و خودتنظیمی هیجانی در دانشجویان، هفتمین کنگره انجمن روان‌شناسی ایران،‌ 1398
4)Predictive role of personal dimentions, anxiety trait and depressive trait In smoking, هفتمین کنگره دانش اعتیاد، 1392
5)psychological problems and personality traits in college student smokers based on nicotine dependence، هشتمین کنگره دانش اعتیاد، 1393
طرح ها
1)بررسي اثر بخشي حساسيت زدايي به محركها در كاهش بازگشت به مصرف مواد مخدر و وسوسه بعد از سم زدايي در معتادان، موسسه‌ داریوش، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی،‌ 1385
2)بررسی عوامل تاب‌آوری زنان همسر معتاد،‌ موسسه‌ داریوش، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، 1386
3)بررسی ارتباط افسردگی، اضطراب و ویژگی‌های شخصیتی با سیگارکشیدن در دانشجویان شهر تهران،‌مرکز سل و بیماری‌های ریوی بیمارستان مسیح دانشوری، 1389
علائق شخصی
1)روان‌شناسی اجتماعی
2)نوروسایکولوژی
3)روانشناسی تکاملی
4)روانشناسی شخصیت

نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

تارنمای دانشگاه حضرت معصومه(س)-قم