درباره دانشگاه     تماس با ما      English    عربي    
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
نام و نام خانوادگی : دکتر شهناز اکبری امامی
رتبه علمی : استادیار
سمت/سازمان : عضو هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه(س)
پست الکترونیکی : s.emami@hmu.ac.ir
تحصیلات
1)کارشناسی مدیریت بازرگانی- دانشگاه شهید بهشتی
2)کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی بین الملل- دانشگاه علامه طباطبایی
3)دکتری مدیریت استراتژیک- دانشگاه تربیت مدرس
کتاب‌های ترجمه شده
1)مدیریت استراتژیک کارآفرینانه
2)تحریر و تدوین گزارش خط مشی های عمومی(راهنمایی برای مشاوران خط مشی گذاری)
مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی
1)Explaining Evolutionary Trend of Strategic Planning from Traditional Economy to Innovation Economy , Procedia - Social and Behavioral Sciences
2)Assessment the Corporate Social Responsibility according to Islamic values(Case study: Sarmayeh Bank)Procedia - Social and Behavioral Sciences
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی
1)طراحی مدل مفهومی ترک خدمت افراد مستعد از سازمان های ایران: پژوهشی اکتشافی در صنعت ICT؛ مجله مدیریت منابع انسانی پایدار، پیاپی ۲ (بهار و تابستان ۱۳۹۹)، صص ۴۹ -۶۴
2)درآمدی بر پیشران های داخلی اجرای موفق استراتژی: پژوهشی ترکیبی فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، سال نوزدهم شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۹)، صص ۱۳۰ -۱۵۱.
3)طراحی و تدوین مدل رفتاری اجرای استراتژی : مجله مدیریت اجرایی دانشگاه تربیت مدرس 1394.
همایش‌های داخلی
1)طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت . کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع نقشه راه طراحی و تدوین الگو: خرداد 1391
2)اهمیت مالکیت فکری و تأثیر بحران های مالی جهانی بر آن همایش بین المللی سرمایه فکری زنجان .مهرماه 1391
3)بررسی تأثیر گردشگری در توسعه کارآفرینی با متغیر میانجی فناوری اطلاعات ، همایش مدیریت و بهبود فضای کسب وکار؛ دانشگاه حضرت معصومه(س)
4)بررسی تأثیر رفتار شهروندی مدیریت(MCB) بر گرایش کارآفرینانه کارکنان : دومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه شریف 1397.
5)آسیب شناسی خط مشی مالیات بر خانه های خالی: هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع مسکن؛پیشران تولید
طرح ها
1)آسیب شناسی اجرای اثربخش عمومی مالیات بر خانه های خالی: گزارش سیاستی گروه پژوهشی مالیه عمومی، پژوهشکده امور اقتصادی
2)تبیین مدل اجرای موفق استراتژی: بانک رفاه، تهران

نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

تارنمای دانشگاه حضرت معصومه(س)-قم