English    عربي
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
نام و نام خانوادگی : دکتر وحید شرفی
رتبه علمی : استادیار
سمت/سازمان : عضو هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه(س)
پست الکترونیکی : v.sharafi@hmu.ac.ir
تحصیلات
1)کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه ایلام با معدل کل 17/49
2)کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - گرایش بازاریابی بین المللی از دانشگاه ایلام - با معدل 18/13
3)دکترای مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین المللی از دانشگاه سمنان با معدل 19/50
افتخارات
1)نفر اول فارغ التحصیلی دوره دکتری دانشگاه سمنان با معدل 19/50
2)دانشجوی نمونه دوره دکتری دانشگاه سمنان سال 1396
3)دانشجوی برتر و برگزیده بنیاد ملی نخبگان در سال 1396
4)نفر اول دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه ایلام با معدل 18/13
5)جزء استعداد های درخشان در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام
راهنمایی پایان نامه
1)بررسی تاثیر قابلیت های صادرات پویا بر عملکرد بازاریابی در شرکتهای صادرکننده: نقش تعدیلگر کیفیت رابطه صادرکننده - واسطه، دانشگاه حضرت معصومه (س)، خانم مهناز ممبینی
2)تاثیر قابلیت های هوش تجاری برعملکرد فرودگاه های کشور، دانشگاه حضرت معصومه(س)، خانم مهناز السادات هاشمی
3)شناسایی موانع ورود زنان کارآفرین به حوزه بازارهای بین المللی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، خانم زهرا رضایی
4)تأثیر سرمایه اجتماعی بر کاهش سردرگمی مصرف کننده در هنگام خرید، دانشگاه حضرت معصومه (س)، خانم فائزه اسماعیلی
5)بررسی نقش نوآوری اجتماعی در توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط، دانشگاه حضرت معصومه (س)، خانم مهرناز خان بابایی
6)تاثیر بازاریابی گوشه ای بر عملکرد فروش: نقش میانجی صمیمیت با مشتری، دانشگاه حضرت معصومه (س)، خانم الهه زراعت کار
7)پیشامدها و پیامدهای رقیق شدن برند در صنعت مواد غذایی ، دانشگاه حضرت معصومه (س)، خانم زهره کبیری
8)شناسایی الگوهای ذهنی کارآفرینان نسبت به تسهیل سرعت بین المللی سازی: کاربست روش کیو، دانشگاه حضرت معصومه (س)، خانم رضوان سلیمانی
فعالیت‌های اجرایی
1)مشاور بازاریابی بانک قرض الحسنه مهر ایران - 1398-1397
2)مشاور جوان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام
کتاب‌های تالیفی
1)نهادها و سازمان های پولی و مالی بین المللی (رویکردی جامع) - انتشارات نور علم - 1397  
2)لیزرل(آموزش گام به گام) - انتشارات هاوار - 1394
3)معادلات ساختاری با تاکید بر نرم افزار ویژوال پی ال اس - انتشارات هاوار - 1396
مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی
1)مقالات لاتین  
2)The mediatory role of the customers anger in the relationship between bank regulations and the customers switching behavior, Journal of social issues & humanities, (2015)
3)Study of the effect of organizational factors on customer anger a case study on banks of ilam city, Applied mathematics in engineering, management and technology, (2014).
4)The relationship between demographic characteristics the faculty members burnout, European journal of scientific research, (2013).
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی
1)تاثیر بازاریابی رابطه‌ای بر توسعه پایدار فضای مشارکت اقتصادی در میان مشتریان بانک‌های تجاری شهر اراک، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، دوره 11 – شماره 4 - 1400
2)طراحی مدل راهبردهای تدافعی ریزش مشتریان در صنعت بانکداری: پژوهشی کیفی، فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت، پذیرش شده آذر ماه 1400
3)اکوسیستم بازاریابی بین المللی، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 9، شماره 4، 1398
4)بررسی اثر بازاریابی رابطه‌ای مؤسسات خیریه بر واکنش‌های رفتاری خیرین (مورد مطالعه: کمیته امداد امام خمینی شهرستان ایلام)، دوفصلنامه راهبردهای بازرگانی، وره 15 – شماره 12 - 1397
5)شناسایی الگوهای ذهنی کارآفرینان فرهنگی با استفاده از روش کیو، فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره11، شماره3، 1397
6)شناسایی و دسته بندی ذهنیت کارآفرینان نسبت به قلمرو اکوسیستم بازاریابی بین الملل با استفاده از روش کیو، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره 9، شماره 3، 1396
7)نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر اکوسیستم بازاریابی بین المللی، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، سال 9، شماره 3، 1396
8)تاثیر نوآوری استراتژیک بر تمایل به خرید مشتری: نقش تعدیلگری قابلیت های نوآوری، فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، سال 6، شماره 12، 1396
9)مدل مسیری وفاداری بازدید کنندگان مناطق جنگی در قالب راهیان نور، فصلنامه جامع دفاع مقدس، سال 2، شماره 1، 1396
10)الگویابی ساختاری فعالیت های مدیریت منابع انسانی و سرمایه های نرم سازمان با تبیین نقش میانجی قابلیت های سطوح سازمانی، فصلنامه مدیریت بهره وری، سال 11، شماره 43، 1396
11)نقش نظام ارزیابی عملکرد در بروز پدیده ریا کاری سازمانی: اثر تعدیل کنندگی جو سازمانی، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال 6، شماره 2، 1396
12)شناسایی و دسته بندی ذهنیت کارآفرینان در مورد بازاریابی کارآفرینانه با استفاده از روش کیو، فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره 9، شماره 3، 1395
13)بررسی تاثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی سیاسی و رسانه های اجتماعی بر انتخاب کاندیداها در دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی، فصلنامه پژوهشنامه علوم سیاسی، سال11، شماره 4، 1395
14)رابطه بین منزلت شغلی و زیرکار درروی: بررسی نقش بی تفاوتی سازمانی، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، دوره 6، شماره 3، 1395
15)بررسی نقش تبلیغات بر دشمن شناسی در بین اقشار مردم(مورد پژوهی: شهر تهران)، فصلنامه سیاست دفاعی، سال24،شماره 96، 1395
16)شناسایی ذهنیت افراد نسبت به نفوذ دشمن با استفاده از روش کیو، فصلنامه سیاست دفاعی، سال 24، شماره 93، 1394
17)تحلیل انواع بازاریابی از منظر ارزش شناسی(اخلاق هنجاری)، فصلنامه پژوهش های اخلاقی،سال6، شماره1، 1394
18)بررسی تاثیر بازاریابی چریکی و مسئولیت های اجتماعی شرکتهای بیمه بر وفاداری مشتریان با تاکید بر مزیت های کارکردی برند و قابلیت اعتبار، فصلنامه پژوهشنامه بیمه، سال 30، شماره 4، 1394
19)بررسی تاثیر بیگانگی از کار کارکنان بر بروز رفتارهای ضد شهروندی تیمی، فصلنامه مدیریت در سازمان های دولتی، سال2، شماره 13، 1394
20)مطالعه رابطه بین هوش کسب و کار، جذابیت و قابلیت های درونی بانک با رقابت پذیری آنها، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره 7، شماره 3، 1394
21)نقش بازاریابی خیرخواهانه بر جذب مشتریان در صنعت بیمه با تبیین نقش میانجی متغیرهای توجه به سود مشتری و توجه به رفاه جامعه، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات، 1394
22)بررسی تاثیر سبک های رفتاری مدیران و مدیریت استعداد بر جانشین پروری در پتروشیمی استان ایلام، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، سال7، شماره 26، 1394
23)نقش مدیریت دانش در سازمان های هولوگرافیک، فصلنامه مدیریت دولتی، دوره6، شماره 4، 1393
24)بررسی رابطه بین تفکر راهبردی و عملکرد کارکنان، فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، سال48،شماره3، 1393
25)بررسی تاثیر مسئولیت پذیری و هوش اخلاقی کارکنان بر سلامت نظام اداری، فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، سال3، شماره2، 1393
همایش‌های بین المللی
1)بررسی تاثیر عوامل موثر بر فرهنگ مشتری مداری در بانک قرض الحسنه بانک مهر ایران در استان کرمانشاه، ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران، شهریور 1400
2)بررسی تاثیر سرآمدی بازاریابی بر عملکرد مشتری با توجه به نقش تعدیلگر نیات رفتاری مشتریان (مورد مطالعه شعبات بانک ملی شهر ایلام)، نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع، شهریور 1396
3)بررسی نقش لنگرهای مسیر شغلی بر ارتقاء کارکنان مطالعه موردی:کارکنان ادارات دولتی شهرستان سمنان، یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، اسفند 1396
4)بررسی نقش هوش سازمانی بر چابکی سازمانی و مولفه های آن، کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی، اردیبهشت 1394
5)بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختار یافته، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، 1392
6)بررسی رابطه بین جذابیت بنگاهها با رقابت پذیری آنها با استفاده از معادلات ساختار یافته، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، 1392
7)بررسی رابطه بین مدیریت ریسک و قابلیت های بازاریابی بانکهای شهر ایلام، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، 1392
8)بررسی رابطه بین استراتژی های بازاریابی و وفاداری مشتریان، همایش بین المللی مدیریت، 1392
9)بررسی تاثیر استراتژی های پورتر بر وفاداری مشتریان بانکها با استفاده از مدل معادلات ساختار یافته، همایش بین المللی مدیریت، 1392
10)بررسی رابطه هوش سازمانی و فراموشی سازمانی هدفمند در سازمان های دولتی شهر ایلام، کنفرانس بین المللی مدیریت: چالش ها و راهکارها، 1392
11)بازاریابی چریکی و تاثیر آن بر جذب مشتریان در صنعت بیمه در شهر ایلام، کنفرانس بین المللی مدیریت: چالش ها و راهکارها، 1392
12)عوامل موثر بر نگرش مشتریان بانکها جهت استفاده از بانکداری اینترنتی، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، 1392
13)بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی 7 پی بر توسعه صنعت گردشگری در استان ایلام، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد، 1393
همایش‌های داخلی
1)بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر بهبود تصویر برند بانک (مورد مطالعه: بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان کرمانشاه)، چهارمین همایش ملی توسعه علوم فناوریهای نوین در مدیریت، حسابداری و کامپیوتر، 1400
2)بررسی مدل مسیری قدرت رابطه با مشتریان در صنعت بیمه، اولین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات(چالش ها و راهکارهای بازاریابی در صنعت بیمه)، 1394
3)شناسایی الگوهای ذهنی افراد نسبت به آمیزه های نوآوری در موفقیت ارتباط با مشتریان در صنعت بیمه، اولین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات(چالش ها و راهکارهای بازاریابی در صنعت بیمه)، 1394
4)بررسی عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان برندهای داخلی مبتنی بر ارزش مصرف، اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمان ها، 1391
5)استراتژی مالی ناب مبتنی بر تفکر، تولید، حسابداری و بازاریابی ناب، اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار، 1392
6)ارائه مدلی برای شناسایی موانع کلیدی پیاده سازی مدیریت دانش با روش تحقیق آمیخته، ششمین کنفرانس ملی مدیریت دانش، 1392
علائق شخصی
1)بازاریابی بین المللی و صادرات
2)فروش
3)برند و تبلیغات
4)رفتار مصرف کنندگان
5)گردشگری

نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

تارنمای دانشگاه حضرت معصومه(س)-قم