English    عربي
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
با حکم سرپرست دانشگاه؛
مدیران دانشجویی، فرهنگی و سرپرست مرکز نوآوری و کار آفرینی منصوب شدند

دکتر مریم بردبار طی احکام جداگانه ای سیده فاطمه حسینی را به عنوان مدیر امور دانشجویی، دکترمحسن رفعت را به عنوان مدیر امور فرهنگی و دکتر رضا کهن هوش نژاد را به عنوان سرپرست مرکز نوآوری و کار آفرینی دانشگاه منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه حضرت معصومه(س) در بخشی از حکم انتصاب مدیر امور دانشجویی دانشگاه آمده است:

احتراماً با عنایت به تجارب، تعهد و دغدغه مندی سرکار عالی، بر اساس ماده 17 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور به پیشنهاد معاون محترم دانشجویی و فرهنگی، به موجب این حکم به مدت 2 سال به عنوان "مدیر امور دانشجویی دانشگاه" منصوب می شوید.
انتظار می رود با بهره گیری از ظرفیت های معنوی و مادی و سرمایه های انسانی با رعایت صلاح و صرفه دانشگاه و هم راستا با سند راهبردی و برنامه عملیاتی سالانه، ضمن حسن انجام وظایف سازمانی نسبت به موارد ذیل اهتمام ویژه داشته باشید:
- ارتقاء کمی و کیفی شاخص های خدمات رفاهی به دانشجویان و تلاش برای جذب حمایت های مالی از صندوق رفاه دانشجویی
- افزایش سطح رضایتمندی دانشجویان از خدمات رفاهی به خصوص خوابگاه دانشجویی و تغذیه
- تعامل موثر و مطلوب با دانشجویان، اساتید و کارکنان
- برنامه ریزی در راستای توسعه ظرفیت و امکانات خوابگاه های دانشجویی
امید است با اتکال به خداوند متعال و در سایه عنایات بانوی کرامت در پیشبرد اهداف دانشگاه حضرت معصومه (س) موفق و مؤید باشید.
بهروزی، توفیق روز افزون و عاقبت بخیری شما را از درگاه ایزد منان خواستارم.

 

همچنین در بخشی از حکم مدیر امور فرهنگی دانشگاه چنین آمده است:

احتراماً با عنایت به تجارب، تعهد و دغدغه مندی سرکار عالی، بر اساس ماده 17 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور به پیشنهاد معاون محترم دانشجویی و فرهنگی، به موجب این حکم به مدت 2 سال به عنوان "مدیر امور فرهنگی دانشگاه" منصوب می شوید.
انتظار می رود با بهره گیری از ظرفیت های معنوی و مادی و سرمایه های انسانی با رعایت صلاح و صرفه دانشگاه و هم راستا با سند راهبردی و برنامه عملیاتی سالانه، ضمن حسن انجام وظایف سازمانی  با برخورداری از خرد جمعی و جلب مشارکت عمومی  نسبت به موارد ذیل اهتمام ویژه داشته باشید:

- اقدامات فرهنگی عمیق جهت افزایش سطح اعتقادات درونی دانشجویان
- ایجاد بستر مناسب جهت فعالیت هدفمند و مشارکت فعال دانشجویان در برنامه های فرهنگی، اجتماعی سیاسی دانشگاه
- راهبری، توانمندسازی و حمایت از کانون های فرهنگی. هنری، انجمن های علمی، نشریات دانشجویی و تشکل های اسلامی دانشگاه
-  ارتقاء کمی و کیفی  شاخص های  فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با هدف نهادینه کردن اخلاق، مسئولیت اجتماعی و تعهد حرفه ای در دانشگاه، عملیاتی سازی نشاط ،امید، خوباوری و خلاقیت  مبتنی بر هویت دینی و ملی  در دانشگاه
- هم افزایی و تعامل سازنده جهت استفاده حداکثری از منابع و امکانات و فضاهای فرهنگی درون و بیرون دانشگاه برای تحقق اسناد بالادستی به ویژه سند اسلامی شدن دانشگاهها و ابلاغیه های شورای عالی انقلاب فرهنگی

امید است با اتکال به خداوند متعال و در سایه عنایات بانوی کرامت در پیشبرد اهداف دانشگاه حضرت معصومه (س) موفق و مؤید باشید.
بهروزی، توفیق روز افزون و عاقبت بخیری شما را از درگاه ایزد منان خواستارم.


دکتر مریم بردبار خطاب به سرپرست مرکز نوآوری و کارآفرینی در حکم انتصاب آورده است:

احتراماً نظر به مراتب تعهد، تخصص، انگیزه و دغدغه مندی حضرت عالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه منصوب می شوید.
انتظار می رود با همت مضاعف و رویکرد جهادی، با برنامه ریزی و اقدامات اصولی در راستای ایجاد ظرفیت های مناسب در مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه، ضمن همکاری و تعامل شایسته با اعضای هیأت علمی و دفتر ارتباط با صنعت و جامعه و همچنین جلب حمایت های مادی و معنوی سازمان ها و مجموعه های تصمیم گیر، تولیدگر و پژوهش محور، تمام تلاش خود را نسبت به ایجاد نگاه نوآورانه و روحیه ی کارآفرینانه در دانشجویان، جلب ایده های نوآورانه و پشتیبانی از فعالیت های نوآورانه، ایجاد و تقویت هسته ها و گروه های کارآفرینی مهارت محور، تشویق و ترغیب نوآوران به راه اندازی کسب و کارهای دانشی و در نتیجه ایجاد زمینه مناسب برای تبدیل دانشگاه به دانشگاه کارآفرین و ارزش آفرین را به کار بندید.
از خداوند منان سلامتی، توفیق روزافزون و عاقبت بخیری را خواستارم.

 

شایان ذکر است سیده فاطمه حسینی مدیر سابق امور فرهنگی، دکتر رضا کهن هوش نژاد مشاور رئیس اسبق دانشگاه در ایجاد دانشگاه ارزش آفرین بوده و دکتر محسن رفعت، مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه می باشد.


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - با حکم سرپرست دانشگاه؛ - مدیران دانشجویی، فرهنگی و سرپرست مرکز نوآوری و کار آفرینی منصوب شدند