درباره دانشگاه     تماس با ما      English    عربي    
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
آیین نامه اردوهای دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور

مقدمه :

به منظور افزایش نشاط روحی، تقویت حس خود اتکایی، آشنایی با میراث فرهنگی، زیارت اماکن متبرکه و دیدار از جاذبه های طبیعی و اماکن تفریحی و نظر به ضرورت ساماندهی و نظارت بر سفرهای دانشجویی برای بهره برداری مناسب تر از این سفرها، اردوهای دانشجویی با شرایط مندرج در این آیین نامه برگزار می شوند.

تعاریف

ماده 1 – اردوی دانشجویی: سفر جمعی گروهی از دانشجویان است که با مجوز دانشگاه برگزار می شود.

ماده 2 – انواع اردوهای دانشجویی : اردوهای دانشجویی به دو دسته تقسیم می شوند:

الف ) اردوهای فرهنگی : شامل سفرهای زیارتی، ورزشی، هنری، سیاحتی و شرکت در جشنواره های فرهنگی.

ب) اردوهای علمی : شامل شرکت در نمایشگاهها، جشنواره ها و بازدیدهای علمی و سفرهای پژوهشی، تحقیقاتی است.

تبصره : برگزاری آن دسته از سفرهای علمی که با عنوان گردش علمی در سرفصل دروس دانشکده ذکر شده باشد، تابع آیین نامه گردش های علمی است.

ماده 3 – برگزار کننده اردو : همه واحدها و تشکل های دارای مجوز فعالیت در دانشگاه می توانند مجوز برگزاری اردو دریافت نمایند.

ماده 4 – سرپرست اردو: یکی از دانشگاهیان ( دانشجو، هیأت علمی و یا یکی از پرسنل دانشگاه ) است که با معرفی واحد برگزار کننده و تأیید مرجع صدور مجوز – مندرج در مواد 11 و 12 این آیین نامه اقدام به برپایی اردو می نماید.

وظایف برگزار کننده وسرپرست اردو :

ماده 5 – برگزار کننده اردو برای اخذ مجوز باید درخواست کتبی حاوی اطلاعات زیر را به معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه ارایه نماید:

- اهداف – مقصد – مدت زمان رفت و برگشت – مسیر حرکت- محل اقامت– زمان اقامت – نام سرپرست – منابع مالی اردو – برنامه روزانه – تعداد شرکت کنندگان .

پیش از ترک دانشگاه نیز باید اسامی شرکت کنندگان در اردو به معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه ارایه شود.

ماده 6 – برگزار کننده اردو موظف به رعایت مقررات دانشگاه و مفاد این آیین نامه در برگزاری اردو است.

تبصره : آیین نامه های کمیته انضباطی، هیأت نظارتت بر تشکل های اسلامی، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات دانشگاه – حسب مورد – مبنای رسیدگی به تخلفات خواهد بود.

ماده 7 – سرپرست اردو موظف به اجرای دقیق برنامه اردو – که درخواست اخذ مجوز به معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه ارایه شده است – می باشد. تنها در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و بنا به مصالح ، سرپرست اردو می تواند در برنامه اردو تغییراتی ایجاد نماید.

ماده 8 – پیش از پایان زمان اردو، شرکت کنندگان نمی توانند بدون اجازه سرپرست، اردو را ترک نمایند.

ماده 9 – برگزار کننده اردو باید حداکثر 10روز پس از پایان اردو، گزارش جامع و مکتوب اردو را به همراه نقاط قوّت و ضعف اسامی شرکت کنندگان به معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه تحویل دهند.

مجوز برگزاری اردو :

ماده 10 – هر اردو و یا سفر دانشجویی در صورت داشتن یکی از ویژگی های زیر مشمول این آیین نامه بوده و برگزاری آن مستلزم اخذ مجوز است:

استفاده از امکانات با اموال دانشگاه .

تأمین تمام و یا بخشی از هزینه اردو توسط دانشگاه.

نصب اعلامیه یا ثبت نام در فضاهای متعلق به دانشگاه.

-         استفاده از عنوان دانشگاه و یا یکی از تشکل های رسمی دانشگاه در برگزاری اردو.

ماده 11 – مرجع صدور مجوز برگزاری اردوهای داخل کشور معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه است.

ماده 12 – مرجع صدور مجوز برای برگزاری اردوهای علمی خارج از کشور هیأ ت رئیسه دانشگاه است .

ماده 13 – مرجع صدور مجوز برگزاری اردوهای فرهنگی خارج از کشور، شورای فرهنگی دانشگاه است که پس از تأیید در شورای فرهنگی دانشگاه باید به تصویب مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز برسد.

تبصره 1 – مدیر کل امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است پس از بررسی و هماهنگی مراجع ذیربط، در مدت زمان مناسب مراتب تصویب یا عدم تصویب برگزاری اردوی خارج از کشور را به اطلاع دانشگاه برساند.

تبصره 2 – اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در صورت ضرورت توصیه های لازم را باتوجه به شرایط مکانی و اقتضائات زمانی سفر به دانشگاه اعلام می نماید.

ماده 14 – شرکت افراد خارج از دانشگاه در اردوی دانشجویی – حسب مورد– تنها با تأیید مرجع صدور مجوز اردو امکان پذیر است.

ایمنی سفر

ماده 15 – برگزار کننده اردو، موظف است نکات مربوط به ایمنی سفر را رعایت نماید، بویژه توجه به نکات زیر توصیه می شود :

1- حتی المقدور استفاده از هواپیما و قطار، بویژه برای سفرهای با مسافت بیش از 100 کیلومتر .

2- استفاده از اتوبوس دارای برگه معاینه فنی همراه با رانندگان مجرب مسیرهای بین شهری .

3- استفاده از دو راننده برای مسیرهای طولانی ( بیش از 500 کیلو متر ).

4 – همراه داشتن وسایل و تجهیزات کمکهای اولیه.

5- بیمه کلیه شرکت کنندگان در اردو.

6- حتی المقدور حرکت در مسیر در طول روز .

7- جلوگیری از حضور سرنشین اضافه بر ظرفیت در وسیله نقلیه.

8- توجه به بهداشت غذا و خوراکی ها.

تبصره : لازم است معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه رعایت موارد فوق را به اطلاع برگزار کننده اردو برساند.

زمان اردو :

ماده 16– زمان برگزاری اردونبایددرنظم آموزشی دانشگاه اخلال ایجاد نماید.

ماده 17 – مرجع صدور مجوز اردو می تواند در صورت ضرورت، مجوز برگزاری اردو در روزهای فعال دانشگاه را صادر نماید.

تبصره : در هر حال مسئولیت رعایت مقررات آموزشی دانشگاه در مورد عدم غیبت بیش از حد مجاز به عهده دانشجو است.

ماده 18 – سفرهای سراسری دانشجویان از جمله عمره دانشجویی که با برنامه ریزی متمرکز نهادهای رسمی کشور اعلام و برگزار می شود از

شمول این آیین نامه خارج است.

ماده 19 – رعایت مقررات انضباطی دانشگاه و مفاد این آیین نامه از سوی شرکت کنندگان در اردو الزامی است.

این آیین نامه در 19 ماده و 6 تبصره ، در تاریخ 1/4/1382 به امضای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید و به مدت یکسال جهت اجرای آزمایشی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور ابلاغ می شود.


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم - - آیین نامه اردوهای دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور