English
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم

اعضای اصلی و اعضای علی البدل به ترتیب آرا به شرح زیر هستند

1-آيين نامه: ماده (1) : تعاريف

 کانون دانشجویی همیاران سلامت روان
 کانون دانشجویی همیاران سلامت روان که در این آیین¬نامه به اختصار کانون نامیده می¬شود، نهادی است غیر سیاسی و غیردولتی که به منظور جلب مشارکت و یاری دانشجویان هر دانشگاه به سایر دانشجویان دانشگاه و نیز با هدف ارائه خدمات مستمر، فراگیر و اجتماع محور در راستای کمک به فعالیت¬های مرکز مشاوره تشكيل شده است.

مرکز مشاوره دانشجویی
مرکز مشاوره دانشجویی به عنوان متولی اصلی سلامت روان دانشگاه ارائه دهنده¬ی خدمات مرتبط با سلامت روان به دانشجویان و دانشگاهیان است.

تعريف عضو داوطلب
عضو داوطلب، دانشجوی داوطلبي است كه ضمن عضويت در  کانون دانشجویی همیاران سلامت روان آمادگي خود را براي انجام خدمات مرتبط با سلامت روان، آموزش، پیشگیری، شناسایی، یاری¬رسانی و ارجاع دانشجویان نیازمند به خدمات مشاوره اعلام می¬دارد و خدمات خود را از روي ميل و رغبت بدون هيچ گونه چشم داشتي و با اين اعتقاد كه براي اجتماع سودمند است ارائه نموده و در فعاليت‌هاي اجتماع¬محور مرکز مشاوره مشاركت مي‌نمايد.

کانون دانشجویی همیاران سلامت روان 
کانون دانشجویی همیاران سلامت روان كه در اين آئين نامه به اختصار کانون ناميده مي¬شود ، نهادي است غيرسياسي و غيردولتي كه در جهت  دستیابی به اهداف مرکز مشاوره دانشگاه  با هدف ارائه خدمات مستمر، فراگیر و اجتماع¬محور تشكيل مي‌شود.

 مراكز آموزش عالي
به جای عنوان مراکز آموزش عالی در اين آئين‌نامه به اختصار واحد آموزشي به كار برده مي‌شود.

ماده (2) : اهداف و وظايف

وظایف همیاران سلامت روان

در برنامه¬های مربوط به پیش¬گیری و ارتقاء سلامت روانی دانشجویان وظایف زیر مورد نظر است:
1)    شرکت در برنامه¬های آموزشی طرح
2)    انتقال برنامه¬ها، جزوات و بروشورها به دانشجویان
3)    آموزش و یاری¬رسانی در زمینه مسائل تحصیلی و برنامه ریزی درسی بویژه در ایام امتحانات
4)    ارزیابی کیفی مشکلات سلامت روانی و عوامل وابسته در افراد تحت پوشش
5)    ارجاع موارد مشکل به واحد مشاوره خوابگاه و یا دانشگاه و در صورت لزوم همکاری در فرایند درمان آنها با هماهنگی و همکاری مرکز مشاوره
6)    آموزش و راهنمایی اولیه دانشجویان در مورد افت تحصیلی
7)    شناسایی اختلالات و مشکلات روانشناختی و افت تحصیلی
8)    آموزش و یاری¬رسانی در زمینه مشکلات و مسائل ارتباطی در محیط¬های خوابگاهی
9)     آموزش و یاری رسانی در زمینه مهارت حل مسأله
10)     آموزش و یاری¬رسانی در زمینه مدیریت استرس
11)     مراجعه به دانشجویان تحت پوشش و حفظ ارتباط با آنها به عنوان منبع حمایتی مستقیم در خوابگاه
12)     پر کردن فرم¬های فعالیتی، ارجاعی و آماری و ارائه آن به مراکز مشاوره
13)     تهیه گزارش¬های ماهانه، پایان ترم و سالانه از فعالیت¬های خود
14)     سایر مسئولیت¬هایی که متناسب با شرایط خوابگاه از سوی مرکز مشاوره ارائه می¬گردد.
15)     مشارکت و همراهی مرکز مشاوره در اجرای برنامه¬های آموزش پیشگیری
16)     همکاری در طراحی، تدارک و اجرای طرح¬های پیشگیری و مداخلاتی با رویکرد اجتماع¬محور

فرایند آموزش و بکارگیری

1.    آموزش همیاران سلامت روان
برنامه ویژه¬ای برای آموزش نظری و عملی همیاران سلامت روان به شکل یک دوره آموزشی تدوین شده است، برخی از عناوین مهم این دوره شامل موارد زیر است:
-    آموزش ارتباط با دانشجویان آسیب¬پذیر و دارای مشکلات سلامت روانی
-    آموزش مداخلات اولیه و مصاحبه انگیزشی
-    آموزش در زمینه موضوعات مختلف سلامت روانی نظیر پیش¬گیری و ارتقاء، مشاوره¬های تحصیلی، مداخلات اولیه
-    آموزش در زمینه اخلاق حرفه¬ای، رازداری و اصل محرمانگی اطلاعات
-    آشنایی اختصاصی با طرح و نقش خود در آن
-    آموزش مهارت¬های رهبری گروه
-    آموزش الگودهی و شکل¬دهی رفتارهای سالم و بهداشتی
-    آموزش علامت شناسی و معیارهای عمومی تشخیص اولیه
-    اموزش نحوه ارتباط با دانشجویان تحت پوشش
-    ارائه دستورالعمل¬های اجرایی و وظایف همیاران سلامت روان

2.    معرفی همیاران سلامت روان به دانشجویان خوابگاهی
-    دسته¬بندی دانشجویان خوابگاهی و تحت پوشش قرار دادن آنها زیر نظر همیاران سلامت روان بر اساس تعداد اتاق¬ها، واحدهای ساختمانی یا بلوک¬ها(ترجیحاً هر 20 الی 25 دانشجو تحت پوشش یک همیار قرار گیرند)
-    تشکیل گردهمایی دانشجویان خوابگاه برای معرفی جامع طرح و معرفی شفاهی همیاران و دسته¬بندی¬های انجام گرفته با حضور معاونت دانشجویی دانشگاه یا نماینده وی، مسئول مرکز مشاوره دانشگاه و خوابگاه، مسئول خوابگاه و متخصصان و سایر مسئولین دانشگاه
-    معرفی کتبی همیاران سلامت روان به اتاق¬ها یا واحدها یا دانشجویان و مشخص کردن مواردی که می¬توانند به همیاران مراجعه نمایند.
-    همراهی پشتیبان¬ها برای شروع کار
-    مراجعه به افراد تحت پوشش و تشکیل جلسات گروهی با آنها توسط همیاران و پشتیبان¬ها

اهداف کانون
1) جذب، سازماندهي و تربيت دانشجويان به منظور آماده ساختن آنان در انجام خدمات همیاری و ارجاع و تسهیل ارائه خدمات مشاوره¬ای به دانشجویان نیازمند 
2) توسعه مشاركت دانشجويان در تصميم سازي¬ها ، تصميم¬گيري¬ها و فعاليت¬هاي مربوط به مرکز مشاوره
3) كوشش در جهت تبيين و شناساندن وظایف و هدف¬هاي  مرکز مشاوره از طريق برنامه¬هاي آموزشي و پژوهشي در جهت سياست¬هاي كلي پژوهشي و آموزشي كشور و جمعيت همیاران 
4) تلاش در جهت تقويت روحيه انسان دوستي و نوعدوستي در بين دانشجويان
5) تقويت اراده‌ي اعضاء در مسير تحقق حيات طيب و معقول
6) اهتمام به پرورش استعدادها ، استكمال روحي و استحصال گنجينه هاي عقلي و ذخاير وجودي و تقويت بنيه ي علمي و تسهيل امر رشد و معرفت اعضاء
7) تلاش در جهت فراگيري آئين دوستي و مصاحبت، رحمت و شفقت، رفق و ملايمت و تعارف و تعاطف نسبت به يكديگر و پرهيز از تندي و خشونت و اجتناب از كينه و خصومت در بين جوانان
8) تقويت روحيه‌ي شور و نشاط و اميد و  تمرین مشارکت اجتماعی دانشجویان و حركت در بين اعضاء بر اساس تبليغ و تعميم فرهنگ كار و ابتكار
9) هویت¬بخشی به فعالیت¬های داوطلبانه دانشجو در جهت کمک به دانشجویان
10) ارتقاء سرمایه اجتماعی(مشارکت، اعتماد و همدلی) در دانشگاه از طریق مشارکت دانشجویان در برنامه¬های مربوط به خود
11) ارتقاء سلامت اجتماعی دانشگاه از طریق مشارکت دانشجویان در برنامه¬های مربوط به خود
12) ترويج روحيه¬ي كار و تلاش داوطلبانه در بين دانشجويان با اجراي برنامه¬هاي فرهنگي، اجتماعي و عام المنفعه


وظائف کانون
الف) عضوگيري از بين دانشجويان داوطلب با انجام فراخوان در طي سال
ب) برنامه‌ريزي جهت آموزش و بكارگيري دانشجويان و آماده نمودن آنان براي شركت در فعاليت‌هاي مشاوره¬ای
ج) ارائه‌ي خدمات بهداشت روانی به دانشجويان در چارچوب اهداف و برنامه‌هاي مرکز مشاوره
د) اجراي برنامه¬هاي فرهنگي، اجتماعي و عام المنفعه
ه) برنامه¬ريزي و اجراي برنامه¬های ارتقاء بهداشت روانی- اجتماعی براي استفاده¬ي مطلوب از توانائي، استعداد و تخصص دانشجويان در گسترش فرهنگ تفاهم و ديگر ارزش¬ها و مفاهيم والاي انساني و الهي و گسترش فرهنگ مشارکت و همیاری. 

ماده (3) : اركان کانون

-    مجمع عمومي کانون
-    شوراي اجرائي کانون
-    هيئت نظارت کانون


مجمع عمومي کانون
اين مجمع متشكل از اعضاي  کانون است كه با حضور حداقل نصف به علاوه يك اعضاء رسميت يافته و مصوبات آن با رأي اكثريت نسبي اعضاي حاضر معتبر خواهد بود. ملاك دو سوم اعضاء در لحظه برگزاري مجمع ، اعضائي است كه داراي پرونده عضويت در کانون بوده و مشغول به تحصيل در همان دانشگاه باشند.

وظائف مجمع عمومي
الف) انتخاب اعضاي شوراي اجرائي (اصلي و علي البدل) از طريق انتخابات
ب) استماع گزارش دوره¬اي  کانون كه توسط دبير و يا يكي از اعضاي شورا  ارائه مي¬گردد
ج) بررسي عملكرد کانون و ارائه طريق در خصوص فعاليت¬ها
تبصره : مجمع عمومي بايستي هر سال حداقل دو بار تشكيل جلسه دهد. توصيه مي¬شود جلسه اول در سال¬روز جهانی بهداشت روان (هفته پایانی مهر ماه) و جلسه دوم در هفته  خوابگاه¬ها (اردیبهشت¬ماه) باشد.

شوراي اجرايي
جمعي است متشكل از 5 نفر از اعضاي اصلي كه براي مدت دو سال توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند.
تبصره 1 : در صورتي كه اعضاي شوراي اجرايي بدون عذر موجه سه جلسه متوالي يا پنج جلسه غير متوالي در جلسات شورا شركت ننمايند از عضويت در شورا محروم خواهند شد. در اين صورت دبير ، اولين عضو علي البدل را براي عضويت در شورا انتخاب مي نمايد.
تبصره 2 : هر يك از اعضا شوراي اجرايي موظفند مسئوليت يكي از واحدها را با پيشنهاد دبير كانون پذيرفته و درخصوص عملكردشان در قبال ديگر اعضاي شوراي اجرايي و هيئت نظارت و دبير پاسخ¬گو باشند.
تبصره 3: حكم مسئوليت اعضاي شوراي اجرائي پس از برگزاري و تأیيد انتخابات، توسط رئیس مرکز مشاوره دانشگاه امضاء و تحويل آنان مي¬گردد.
    
وظايف شوراي اجرايي
الف) برگزاري جلسات رسمي حداقل در هر ماه يك بار و با حضور حداقل 3 عضو با حضور دبير کانون و تنظيم صورت ¬جلسات
ب) اجراء تقويم ابلاغي  دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان و پيش¬بيني برنامه¬هاي ابتكاري
ج) انجام امور جاري کانون با تقسيم مسئوليت بين اعضاي شورا
د) تهيه گزارش عملكرد کانون به منظور ارائه به مجمع عمومي و مسئولين ذيربط و برنامه‌ريزي در جهت تشكيل جلسات مجمع عمومي

هيئت نظارت
اين هيات متشكل از سه نفر شامل :
1- معاون دانشجوئي( بعنوان رئيس هيئت نظارت)
2- رئيس مرکز مشاوره دانشگاه
3- دبیر کانون

وظایف هيأت نظارت
الف) نظارت بر فعاليت¬هاي کانون و تهيه گزارش از نحوه¬ي عملكرد کانون 
ب) بررسي و اظهار نظر در خصوص گزارش ارائه شده شوراي اجرائي به مجمع عمومي
ج) در صورت صلاحديد، شركت در جلسه شوراي اجرائي کانون بدون حق رأي
د) پيشنهاد تشكيل جلسه مجمع عمومي به صورت فوق العاده
هـ) نظارت بر انتخابات شوراي اجرایي کانون و تأیيد صلاحيت كانديداهاي عضويت در شورا
و) انتخاب دبير کانون از بين اعضاي راه يافته به شوراي اجرایي پس از معرفي دو نفر توسط شوراي اجرایي (از بين خود)
تبصره 1 : هيأت نظارت با توجه به تأييد صلاحيت قبلي اعضاي شوراي اجرایي (قبل از انتخابات) ، ملزم به انتخاب دبير از بين دو نفر فرد معرفي شده از سوي شوراي کانون مي باشد و نمي تواند درخواست معرفي دو نفر ديگر را بنمايد.
تبصره 2 : هيأت نظارت مي¬تواند با برگزاري جلسه مصاحبه يا دريافت برنامه¬هاي دو فرد معرفي شده از سوي شورا ، نسبت به انتخاب دبير از بين آن دو اقدام نمايد.
تبصره 3 : هيئت نظارت حق دخالت در امور اجرائي کانون را ندارد.


ماده (4) : ساختار تشكيلاتي کانون

ساختار تشكيلاتي کانون داراي اركان و نمودار تشكيلاتي ذيل مي‌باشد :
دبير کانون
فردي است كه در طي انتخابات با رأي اعضای کانون، عضو شوراي اجرائي شده و سپس 2 نفر منتخب به هيأت نظارت کانون پيشنهاد و  هيئت نظارت کانون يك نفر از آن دو را بعنوان دبير تعيين مي¬نمايد و پس از معرفي توسط رئیس مرکز مشاوره دانشگاه، ابلاغ دبيري وي صادر مي¬گردد.

وظايف دبير کانون
1- نظارت بر حسن اجراي كامل اساسنامه و آيين‌نامه کانون
2- ايجاد هماهنگي و ارتباط با رئيس مرکز مشاوره دانشگاه
3- اجراي مصوبات مجمع عمومي و شوراي اجرايي به عنوان مسئول اجرايي کانون
4- تلاش براي ترويج و انتقال فرهنگ فعاليت‌هاي داوطلبانه و بشردوستانه به اعضاي شورا و ساير دانشجويان به منظور جلب مشاركت و عضوگيري
5- تعيين زمان جلسات شورا ، تشكيل جلسات و حضور فعال در آنان و ارائه گزارش جلسات به مرکز مشاوره
6- اهتمام به تشكيل جلسات با همكاري اعضاء
7- شركت در برنامه‌هاي مرکز مشاوره 
8- حفظ و مراقبت از كليه اموال کانون و استفاده از امكانات و اموال کانون در چارچوب ضوابط و قوانين وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری
10- دريافت اعتبار تنخواه مالي از مسئولين دانشگاه و هزينه آن با هماهنگي شوراي اجرايي و معاون امور دانشجويي واحد آموزشي در قالب برنامه‌هاي مصوب
11- پيگيري برنامه‌ها و فعاليت‌هاي مختلف شوراي اجرائي کانون و نظارت بر حسن اجراي آنها
12- ارائه طرح‌ها و برنامه‌هاي ابتكاري کانون به مرکز مشاوره دانشگاه جهت تصويب و دريافت برنامه‌هاي مصوب از دفتر مرکز مشاوره جهت اجرا در کانون واحد آموزشي
13- تلاش براي حضور در شوراي فرهنگي واحد آموزشي و جذب كمك‌هاي آن در اجراي برنامه‌ها
14- ارتباط با اساتيد دلسوز و فرهيخته به منظور استفاده از ظرفیت اساتید در اجرای برنامه¬های عام¬المنفعه
15- ارائه گزارش فعاليت‌هاي کانون به مرکز مشاوره دانشگاه
16- هماهنگي و پاسخگويي در قبال حسن اجراي فعاليت‌هاي کانون به مرکز مشاوره دانشگاه
17- پاسخگویي به هيأت نظارت کانون در قبال فعاليت¬هاي کانون
18- مسئوليت در قبال فعاليت¬هاي کانون
19- هدایت کانون
20- مسئولیت نظارت بر اعضای کانون
21- رایزنی با سایر واحدهای آموزشی در اجرای برنامه¬ها با هماهنگی مرکز مشاوره
22- برقراری ارتباط و مشارکت در برنامه¬های سایر کانون¬های دانشجویی با تأیید و نظارت مرکز مشاوره

جانشين دبير
نفر دوم معرفي شده به هيأت نظارت براي تصدي دبيري، پس از انتخاب دبير، با حفظ سمت در شوراي اجرائي، بعنوان جانشين دبير کانون معرفي مي¬شود تا در صورت عدم حضور دبير، وظايف محوله را به انجام رساند و همچنين در اجراي برنامه‌ها نهايت همكاري با دبير کانون را داشته باشد. جانشين دبير سه وظيفه عمده :1- برنامه¬ريزي ، 2- مالي ، و 3- امور اداري کانون را برعهده دارد.

وظائف جانشين دبير
1- ايجاد بستر مناسب جهت تسهيل در امر برقراري ارتباط بين اعضاء شورا
2- تهيه صورتجلسات و مصوبات شوراي کانون و پيگيري اجراي آن
3- نگهداري و تنظيم حساب ها و دفاتر مالي کانون
4- تهيه و تنظيم گزارش هاي وضعيت مالي و ارائه آنها
5- ليست برداري و ثبت كليه اموال و امكانات موجود در کانون

مسئول جذب و سازماندهي
الف) فراخوان عضويت طي دو مرحله از سال با هماهنگي دبير
ب)  تعيين برنامه زمانبندي هميشگي جهت عضو‌گيري
ج)  دريافت فرم‌هاي عضويت و ارائه به افراد متقاضي
د)  تهيه پرونده داوطلبي براي هر نفر و همچنين ثبت فعاليت‌هاي اجرايي و ارزيابي آنان و درج در پرونده و همچنين پيگيري آنها
هـ)  تحويل مدارك متقاضيان و ثبت‌نام آنها و ارائه مدارك جهت قرار گرفتن در فرایند انتخاب و آموزش و  صدور كارت و پيگيري ارتقاء عضويت طبق ضوابط
و)  صدور كد عضويت و توزيع كارت‌هاي صادر شده به متقاضيان و تلاش در جهت ارتقاء عضويت اعضاي کانون
ز) هماهنگي و همكاري با ساير اعضاي شوراي کانون
ط)  انجام ساير امور محوله از سوي دبير کانون

مسئول آموزش 
الف) انجام كليه امور آموزشي مربوط به کانون ، شامل :
1- هماهنگی با مرکز مشاوره جهت تدوین و تغییر سرفصل¬ها و محتوی آموزشی در هر سال
2- تهيه ليست نفراتي كه مي‌بايست در دوره‌هاي آموزشي شركت نمايند
3- برنامه‌ريزي جهت زمانبندي دوره‌‌هاي آموزشي
4- هماهنگي جهت تهيه مكان برگزاري دوره‌هاي آموزشي و اطلاع به اعضاء
5- هماهنگي با دبير كانون و مراكز مربوطه جهت تأمين منابع آموزشي دوره‌ها و برگزاري دوره¬هاي آموزشي مصوب و مورد نياز کانون جهت اعضاء ، دانشجويان و يا كاركنان واحد آموزشي
6- هماهنگي با دبير کانون جهت دريافت گواهينامه آموزشي از مرکز مشاوره واحد آموزشی
-    تبصره: محتوی آموزشی و سرفصل¬های کلی همه ساله از سوی دفتر مشاوره و سلامت تعیین و ارسال می¬شود.
7- دعوت از اساتيد متعهد و فرهيخته دانشگاه جهت سخنراني در همايش‌ها
8- اعلام فراخوان برنامه‌هايي ‌از جمله : مقالات پژوهشي، مسابقات كتابخواني، طرح‌هاي ابتكاري و …
9- نظرسنجي ‌از اعضاء درخصوص ‌برنامه‌ها و فعاليت‌هاي کانون و … جهت رفع نقايص و بهبود برنامه‌ها
10- بررسي نيازهاي آموزشي اعضاء و ارائه آنها در قالب اولويت‌هاي آموزشي به دبير کانون
11- به‌ روز كردن ‌و تهيه فهرست كتب، نشريات و مجاري اطلاع‌رساني مورد نياز براي دوره‌هاي آموزشي
12- تهيه آرشيوي از كتب و نشريات  روانشناسی و مشاوره¬ای به منظور آشنايي بيشتر اعضاء با مبانی و مفاهیم روانشناسی، مشاوره و بهداشت روان و فعاليت‌هاي مرتبط در کانون
13- معرفي اعضاء قبول شده در دوره¬هاي آموزشی به مرکز مشاوره واحد آموزشی
14- هماهنگي جهت برگزاري و يا حضور فعال اعضاء در کلاس¬ها و دوره¬های آموزشی
15- همكاري و هماهنگي با ساير اعضاي شوراي کانون
16- انجام ساير امور محوله از سوي دبير کانون

مسئول فرهنگي و اجتماعي
الف) تبليغات وسيع برنامه‌هاي کانون در سطح واحد آموزشي
ب) تهيه نشريه تجربي و يا اعلام اخبار از فعاليت‌ها و برنامه‌هاي اجرا شده در کانون و گزارش به دبير کانون و مسئولين مربوطه
ج) هماهنگي در برگزاري اردوهاي علمي، فرهنگي، تربيتي، آموزشي و …
د) ترويج روحيه همبستگي، سازگاري و اتفاق جمعي در بين دانشجويان
ه) برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي مسابقات فرهنگي، هنري و ورزشي
و) برنامه¬ریزی براي رفع معضلات اجتماعي جوانان و جامعه از قبيل افت تحصیلی، رفتارهای خودآسیب¬رسان، روابط بین فردی ناسالم، رفتارهای پرخطر و اعتياد و … از طريق ارائه بروشورهاي مرتبط در بين دانشجويان و تشكيل كارگاه¬ها و كلاس¬هاي آموزشي
ز) هماهنگي جهت حضور اعضاء‌ در همايش‌هاي فرهنگي و ورزشي
ح) هماهنگي و همكاري با ساير اعضاي شوراي کانون
ط) انجام ساير امور محوله 

ماده (5) : شرايط احراز و نحوه تشكيل کانون
مراکز مشاوره¬ی كليه دانشگاه¬ها و دانشكده¬ها اعم از دولتي، آزاد اسلامي، پيام نور، علوم پزشكي، فني و حرفه‌اي، موسسات علمي و كاربردي، غيرانتفاعي و … مي‌توانند نسبت به تشكيل کانون طبق شرايط زير اقدام نمايند.
    
1- حد نصاب دانشجويان مشغول به تحصيل در مركز آموزشي حداقل 100 نفر باشد.
2- داشتن حداقل 40 دانشجوي داوطلب جهت عضويت در کانون.
3- در اختيار قرار دادن امكانات مورد نياز ( اتاق يا فضاي مناسب براي کانون و تجهيزات اداري از قبيل ميز، صندلي، كمد، تلفن و … ) براي فعاليت‌هاي کانون به منظور متمركز نمودن فعاليت‌هاي کانون توسط رئيس واحد آموزشي 
4- اعلام درخواست راه‌اندازي کانون توسط رئيس مرکز مشاوره واحد آموزشي به معاونت دانشجویی دانشگاه
5- بازديد و تأييد محل کانون در دانشگاه مربوطه توسط رئیس مرکز مشاوره دانشگاه و راه‌اندازي کانون در واحد آموزشي مربوطه
تبصره 1: معاونت دانشجویی حداكثر ظرف ده روز مي¬بايست نسبت به اعلام نظر راه اندازي کانون اقدام نمايد. در صورت عدم موافقت، مي¬بايست مراتب كتباَ با ذكر دلائل عدم موافقت به واحد آموزشي متقاضي اعلام و رونوشت مکاتبات به دفتر مشاوره و سلامت ارائه گردد.

تبصره 2 : دلائل عدم موافقت راه اندازي کانون عبارتند از:
1-    وجود کانون قبلي در همان دانشگاه يا دانشكده
2-    عدم حد نصاب تعداد دانشجويان
3-    عدم واگذاري اتاق و تجهيزات اوليه توسط واحد آموزشي
4-    عدم وجود مرکز مشاوره فعال
5-    صدور پروانه تأسيس کانون از سوي معاونت دانشجویی

تبصره 1: معاونت دانشجویی مي¬تواند پس از بررسي درخواست¬ها و بازديد از دانشگاه به دو صورت مجوز فعاليت و راه اندازي صادر نمايد: 1- مجوز موقت (با اعتبار حداكثر 6 ماهه جهت برآورد فعاليت کانون) ، 2- مجوز دائم

تبصره 2: كليه کانون¬ها مي‌بايست در محل دانشگاه يا دانشكده محل تجمع دانشجویان تشكيل گردد و راه اندازي کانون در ساير مراكز مثل آزمايشگاه، خوابگاه و … ممنوع است. لكن راه اندازي دفتر وابسته به کانون در محل خوابگاه جهت هماهنگي برنامه ها با موافقت واحد آموزشي بلامانع است.
تبصره 3: در هر دانشگاه يا مركز آموزش عالي تنها مجوز تأسيس يك کانون داده خواهد شد. ليكن در صورت استقرار دانشكده‌هاي يك دانشگاه در شهرهاي مجزا و دور از هم يا در يك شهر ولي مجزا از هم، تشكيل کانونبه طور مشابه و بصورت مستقل از مركز با توجه به شرايط فوق‌الذكر مي‌باشد.

ماده (6) : شرايط احراز براي كانديدايي شوراي اجرايي و دبير کانون
1-    تقيد به ارزش‌هاي اسلامي 
2-    عدم اشتهار به فساد
3-    اشتغال به تحصيل در دانشگاه مربوطه در مقطع ، كارداني ، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري
4-    داشتن حداقل 3 ماه سابقه عضويت در کانون يا شعبه (ساير شاخه¬ها)
5-    عدم عضویت مؤثر (فعال) در سایر تشکل¬های دانشجویی دانشگاه (بسیج، انجمن، شورای صنفی و ..)

تبصره: شرط سابقه عضويت در بدو تأسيس كانون منتفي مي‌باشد.

6-    باقي¬ماندن حداقل 4 ترم در مقطع كارشناسي، 3 ترم در مقاطع كارداني و 2 ترم در مقطع كارشناسي ارشد
7-     برخورداري از سلامت كافي (متناسب با وظائف کانون)
7 - عدم وابستگي فكري و تشكيلاتي به احزاب و تشكل¬هاي سياسي مخالف نظام مقدس اسلامي
8-   توانایي برقراري ارتباط مناسب با دانشجويان ، مديريت واحد آموزشي و رئیس مرکز مشاوره 
9 - نداشتن سوء سابقه و عدم سابقه محكوميت قطعي در كميته انضباطي دانشگاه
10-   تائيد صلاحيت توسط هيئت نظارت بر کانون


ماده (7) : مراحل انتخاب شوراي اجرايي و دبير کانون

مرحله اول : تعيين كميته اجرايي انتخابات کانون
به منظور اجراي صحيح انتخابات، اعضاي شوراي اجرايي فعلي از بين اعضاي با سابقه کانون (آندسته که هنوز در حال تحصیل هستند) سه نفر را كه نامزد عضويت در شوراي اجرايي نباشند و خود نيز در حال حاضر عضو شورا نباشند، به عنوان « كميته اجرايي برگزاري انتخابات» و يك نفر نيز از بين آنان بعنوان رئيس كميته تعيين مي‌نمايند.

پس از برگزاري انتخابات و تشكيل شوراي اجرايي جديد، به كار اين كميته پايان داده خواهد شد.

وظايف كميته اجرايي انتخابات
1- اعلام روند برگزاري انتخابات به رئیس مرکز مشاوره دانشگاه و كسب مجوز و موافقت مسئولين مربوطه و صدور اطلاعيه ثبت‌نام از نامزدهاي شوراي اجرايي در سطح کانون مربوطه با ذكر مدت زمان ثبت‌نام و محل مراجعه براي ثبت نام.
مراحل ثبت نام دو روز قبل از ارائه اسامي به هيأت نظارت پايان مي¬پذيرد و پس از آن ثبت نام صورت نخواهد پذيرفت. حداقل مدت زمان ثبت نام چهار روز بوده و بايد با استفاده از تمامي امكانات و فضاسازي مناسب، به اطلاع كليه¬ي اعضاي کانون رسانده شود.
2- ارائه فرم مخصوص ثبت نام به داوطلبان عضويت در شوراي اجرايي و دريافت آن پس از تكميل
3- ارسال فرم‌هاي نامزدها به هيأت نظارت جهت تأييد صلاحيت آنان
4-دعوت از اعضا جهت حضور در جلسه مجمع عمومي براي برگزاري انتخابات

تبصره  : اعضاي كانون به افرادي اطلاق مي‌شود كه با تكميل فرم عضويت بعنوان عضو کانون شناخته شده باشند. بديهي است 12 روز قبل از شروع ثبت نام براي عضويت در شوراي اجرائي تا پايان برگزاري انتخابات و تعيين شوراي اجرائي  (ثبت نام- بررسي تائيد صلاحيت- تبليغات- برگزاري مجمع و انتخابات) هيچگونه ثبت نام جديدي صورت نخواهد پذيرفت و غيرقانوني مي باشد.
5- تهيه لوازم و ابزار مورد نياز انتخابات با همكاري مسئولين ذيربط
6- شمارش آراء، تهيه صورتجلسه و اعلام نتايج انتخابات
7- تنظيم ليست اعضاي کانون با هماهنگي شوراي اجرايي فعلي براي تحويل تعرفه انتخاباتي

تبصره : فقط دانشجويان عضو کانون كه در زمان برگزاري انتخابات مشغول تحصيل در همان واحد آموزشي مي باشند حق شركت در انتخابات را دارند.
8- ارايه ليست نامزدهاي شوراي اجرايي به ترتيب حروف الفبا و به صورت خوانا به مجمع عمومي
9- اعلام تشكيل اولين جلسه مجمع عمومي به اعضا با ذكر زمان، تاريخ و مكان آن ، يك هفته قبل از تشكيل جلسه و برگزاري انتخابات
تبصره 1: دبير فعلي کانون از رئيس واحد آموزشي و يا نماينده معرفي شده از جانب وي و رئیس مرکز مشاوره دانشگاه در جلسه مجمع عمومي به عنوان ناظر دعوت مي‌نمايد.

تبصره2: در صورت تازه تأسيس بودن كانون، مسئول مركز مشاوره واحد آموزشی پس از طي مراحل قانوني و دريافت پروانه تأسيس کانون، رأساَ و با هماهنگي واحد آموزشي نسبت به توزيع فرم عضويت در کانون در ظرف يك هفته اقدام و رئيس مرکز مشاوره از بين داوطلبان عضويت در کانون، سه نفر را بعنوان اعضاي كميته اجرایی انتخاب مي نمايد.

مرحله دوم : ثبت نام داوطلبين شوراي اجرايي
در مرحله بعد ، داوطلباني كه شرايط احراز كانديداتوري داشته¬اند، مي‌توانند با مراجعه به كميته اجرايي، ثبت‌نام و نسبت به تكميل فرم مخصوص داوطلبان عضويت در شوراي اجرايي اقدام نمايند.
تبصره1 : محدوديتي براي عضويت چندباره در شوراي اجرائي کانون وجود ندارد.
تبصره2 : در صورتي كه تعداد متقاضيان كانديداتوري به حد نصاب نرسيد ، نسبت به تمديد مدت زمان ثبت نام اقدام مي گردد.
مرحله سوم : تأييد صلاحيت توسط هيئت نظارت
پس از تكميل فرم ثبت‌نام داوطلبين، كميته اجرايي، فرم‌هاي مذكور را به هيئت نظارت ارائه نموده تا نسبت به بررسي صلاحيت داوطلبان اقدام نمايند.
هيئت نظارت موظف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ دريافت ليست اسامي داوطلبان، نظر قطعي خود را به كميته اجرائي اعلام نمايد. بديهي است در صورت رد صلاحيت فرد يا افرادي از بين كانديداها، مراتب با برگزاري جلسه خصوصي با ذكر دلائل به وي ابلاغ خواهد شد.
تبصره1: عدم اعلام نظر قطعي هيئت نظارت بعد از يك هفته ، به منزله تائيد صلاحيت داوطلبان مي باشد.
تبصره2: معترضين به نظر هيئت نظارت بر انتخابات مي¬توانند حداكثر ظرف 3 روز از اعلام نظر، مراتب اعتراض خود را به صورت مکتوب به هيئت اعلام نمايند. هيئت نظارت نيز پس از 3 روز و بررسي مدارك و استماع دفاعيات كانديداهاي رد صلاحيت شده، نظر قطعي و نهائي خود را اعلام مي¬دارد.
مرحله چهارم: تعيين زمان انتخابات
نظر به اینکه هفته بهداشت روان هفته آخر مهر ماه است، و با توجه به سنخیت آن با فعالیت کانون مذکور پیشنهاد می¬شود انتخابات کانون در این تاریخ برگزار گردد.
مرحله پنجم : تبليغات
نامزدهاي انتخابات پس از تأييد صلاحيت توسط هيئت نظارت و با هماهنگي كميته اجرايي و مسئولين مربوطه مي‌توانند حداكثر به مدت 3 روز و فقط تا 24 ساعت قبل از برگزاري انتخابات تبليغات انتخاباتي داشته باشند و ضمن معرفي خود، هدف از عضويت در شوراي اجرايي را به اطلاع اعضا برسانند.
تبصره 1: در انجام تبليغات انتخاباتي توجه به ارزشهاي اسلامي مورد تأكيد مي¬باشد.
تبصره 2 : برگزاري جلسات معرفي، چاپ تراكت و زندگي¬نامه ، ارسال پيامك و … پيشنهاد مي¬شود.
مرحله ششم : تشكيل مجمع و برگزاري انتخابات
دبير فعلي كانون با همراهي كميته اجرايي انتخابات،  مسئوليت اداره جلسه و برگزاري انتخابات را بعهده دارد.
تبصره 1: در صورت غيبت دبير و يا تازه تأسيس بودن كانون، مسئول مركز مشاوره واحد آموزشی مسئوليت جلسه را برعهده خواهد داشت.
مطابق با آيين‌نامه كانون، انتخابات اعضاي شوراي اجرايي از اختيارات مجمع عمومي كانون مي‌باشد.
جلسه اول مجمع عمومي كانون جهت انتخابات با حضور نصف بعلاوه يك اعضاي مجمع رسميت يافته و تشكيل خواهد شد و چنانچه در جلسه اول، تعداد اعضا به حد نصاب لازم نرسد، جلسه دوم كه حداكثر سه روز بعد از نوبت اول خواهد بود با حضور هر تعداد شركت‌كننده رسميت يافته و انتخابات برگزار مي‌شود.
تبصره 2: جلسه دوم مي¬تواند نيم ساعت بعد از پايان جلسه اول و با حضور افراد حاضر در مجمع به هر تعداد، برگزار شود.
تبصره 3: قبل از برگزاري انتخابات رئيس مرکز مشاوره درخصوص آشنايي بيشتر اعضا با دفتر مشاوره و سلامت و ساختار تشكيلاتي کانون و فعاليت‌هاي مشاوره¬ای، و اهمیت توجه به سلامت روان خود و اطرافیان سخنراني نموده و سپس انتخابات برگزار مي‌گردد.

تبصره 4: هيئت نظارت مي تواند قبل از شروع رأي¬گيري در مجمع عمومي با دعوت از كانديداها و اختصاص زمان و شرائط يكسان ، امكان معرفي برنامه‌ها و اهداف آنان را به صورت حضوري فراهم آورد.

مرحله هفتم : نحوه رأي‌گيري
1- صندوق رأي توسط اعضاي هيئت نظارت بازبيني و مهر و موم خواهد شد.
2- صندوق رأي و تعرفه انتخاباتي بايستي از قبل پيش‌بيني شده باشد و به هنگام ورود به جلسه پس از احراز هويت، يك برگ تعرفه تحويل عضو گردد و در جلوي اسم فرد تحويل گيرنده علامت گذاشته شده و وي تحويل تعرفه را با امضاء تائيد نمايد.
3- هر رأي¬دهنده فقط يك برگه رأي از كميته اجرايي دريافت و پس از تكميل داخل صندوق مي‌اندازد و حق نيابت يا وكالت از طرف ديگري را ندارد.
4- هر رأي‌دهنده حق دارد حداكثر اسامي 5 نفر از نامزدهاي مورد علاقه خود را در برگه رأي بنويسد.
5- آراي تكراري در برگه رأي و آراي بيش از 5 نفر خوانده نمي‌شود. چنانچه داوطلب بيش از 5 نام نوشته باشد، به ترتيب از ابتدا 5  نام اول قرائت مي‌شود.
6- اسامي نامزدها مي‌بايست به طور كامل و خوانا در برگه رأي نوشته شود.
7- برگه‌رأي سفيد و برگه‌ رأي داراي مطالبي غير از اسامي نامزدها به‌عنوان آراء باطله محسوب ‌مي‌شود.

مرحله هشتم  : شمارش آراء
اعضاي كميته اجرايي انتخابات پس از پايان مهلت رأي‌گيري با حضور هيئت نظارت يا نماينده آن به شمارش آراء پرداخته و نتيجه را به اطلاع اعضا مي‌رسانند.
5 نفر اول بعنوان اعضاي اصلي شورا و دو نفر ديگر كه بالاترين رأي را داشته باشند به عنوان اعضاي علي‌البدل شورا خواهند بود. (5 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل)
تبصره 1 : پس از پايان شمارش آراء، صورتجلسه تعداد آراء تنظيم و به امضاي كميته اجرائي و هيئت نظارت مي¬رسد.
تبصره2 : در صورت وجود تعداد رأي يكسان براي عضويت اصلي يا علي البدل در شورا، ملاك برتري (يعني عضويت در شوراي كانون) يا قرار گرفتن بعنوان علي البدل اول، معدل بالاتر در آخرين ترم تحصيلي دانشجو مي¬باشد.
تبصره 2 : كليه اسناد و مدارك برگزاري انتخابات (فرم تحويل تعرفه، تعرفه¬ها، صندوق رأي، فرم صورتجلسه و …) پس از پايان شمارش آراء توسط هيئت نظارت پلمپ شده و براي نگهداري حداقل به مدت 4 ماه تحويل رئيس مرکز مشاوره واحد آموزشی مي¬گردد.

مرحله نهم : انتخاب دبير
شوراي اجرايي منتخب مطابق با آيين‌نامه اجرايي حداكثر ظرف 3 روز از برگزاري انتخابات و اعلام نتايج، تشكيل جلسه داده و 2 نفر از بين خود را به عنوان دبير پيشنهادي انتخاب و طي نامه به هيئت نظارت معرفي كرده و هيئت نظارت حداكثر ظرف سه روز يك نفر از بين دو نفر را بعنوان دبير و نفر دوم را بعنوان جانشين دبير به شوراي اجرائي كانون معرفي مي نمايد. سپس معاون دانشجویی صدور حكم مي¬نمايد.
تبصره 1 : از اين پس شوراي اجرائي به 5 نفر اولي اطلاق مي شود كه بعنوان عضو اصلي كانون انتخاب شده¬اند، نه اعضاي علي البدل.
تبصره 2 : پس از انتخاب دبير کانون توسط هيئت نظارت، وي مسئوليت و شرح وظائف هريك از اعضاي شورا را جهت صدور حكم مشخص مي‌نمايد.
تبصره 3 : مدت زمان حكم دبير کانون دو ساله مي باشد. نمونه احكام به صورت يكسان از سوي دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ارسال مي¬شود.

مرحله دهم : جمع‌بندي و ارسال گزارش
لازم است مرکز مشاوره نتيجه فراخوان عضويت و برگزاري انتخابات هر کانون را گزارش سازماندهي اعضاء را مطابق فرم مربوطه از مراکز مشاوره تابعه جمع‌آوري و پس از جمع‌بندي به دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان ارسال نمايد.
تبصره  : در صورت عدم برگزاري انتخابات جديد به دلائل مختلف، شوراي قبلي حداكثر تا سه ماه پس از پايان مدت قانوني احكام، مي¬تواند  به كار خود ادامه دهد. بديهي است فعاليت بيش از سه ماه از انقضاء مدت مسئوليت اعضاي شوراي اجرائي غيرقانوني است.

ماده (8) : عزل يا انصراف دبير
عزل دبير
هيئت نظارت بر کانون در صورت تخلف دبير از موارد اساسنامه کانون و يا سلب شرائط احراز دبيري، تشكيل جلسه داده و پس از بررسي موارد تخلف و در صورت تصويب عدم كفايت دبير، موضوع را به رئیس مرکز مشاوره به صورت کتبی اعلام مي¬نمايند. رئیس مرکز مشاوره حداكثر يك هفته پس از دريافت نامه هيئت نظارت، عزل دبير را تأیيد و تا برگزاري انتخابات، سرپرست کانون را از بين اعضاي شوراي اجرائي معرفي مي¬نمايد. زمان برگزاري انتخابات جديد حداكثر دو ماه مي¬باشد. به عبارتي سرپرست کانون بيش از دو ماه نمي¬تواند در اين مسئوليت باقي بماند.

در صورتي كه اعضاي شوراي کانون پس از انتخاب دبير، با اكثريت قاطع رأي به عدم كفايت دبير دهند، جلسه¬ي مشترك هيأت نظارت و شوراي اجرائي کانون برگزار و هيأت نظارت پس از استماع نظرات شورا و جمع¬آوري  آراء، نسبت به معرفي دبير به رئیس مرکز مشاوره دانشگاه جهت فسخ حكم مسئوليت اقدام مي¬نمايند.
تبصره  : عزل دبير توسط شوراي اجرائي كانون، منوط به نظر مثبت اعضاي هيئت نظارت مي باشد.

انصراف دبير
در صورت انصراف دبير در هر مقطع زماني از دوره دو ساله‌ي مسئوليت، مراتب كتباً به هيئت نظارت اعلام و هيئت نظارت با تشكيل جلسه شوراي اجرایی کانون (مشترك بين هيئت نظارت و شوراي اجرایی کانون) يك نفر را با رأي اكثريت شوراي کانون (از بين شورا) ، جهت دبيري کانون و سير مراحل قانوني جهت صدور حكم معرفي مي¬نمايند. در اين صورت اولين عضو علي البدل بعنوان عضو اصلي شوراي کانون، به عضويت شوراي کانون اضافه مي‌شود.
تبصره : در صورتي كه دبير بخواهد از دبيري انصراف دهد اما تمايل داشته باشد همچنان عضو شورا باقي بماند ، منعي نخواهد داشت.

ماده (9) : نظارت (مقررات انضباطي)
الف) تعريف:
مقررات انضباطي کانون¬های دانشجويي داراي دو جنبه حقيقي و حقوقي مي‌باشد:
1-  آن دسته از تخلفات اعضاء كه مرتبط با شخصيت حقيقي آنان مي‌باشد در چارچوب آیین¬نامه كميته انضباطي دانشگاه صرف نظر از عضويت آنان در کانون¬های دانشجويي رسيدگي مي‌شود.
2-  تخلفات حقوقي اعضاء كه موضوع مورد نظر در اين ماده مي‌باشد، تخلفاتي است كه از بعد شخصيت حقوقي اعضا اعم از دبير، اعضاي شوراي اجرايي و اعضاي کانون مطرح مي‌باشد و توسط هيئت نظارت کانون¬ها قابل رسيدگي مي‌باشد.

ب) نحوه رسيدگي به تخلفات
تخلفات به دو طريق قابل رسيدگي مي‌باشد:
1- رسيدگي به تخلفات اعضاء
تخطي از مفاد اساسنامه و آيين نامه کانون بر اساس مصاديقي كه در اين ماده ذكر شده تخلف محسوب شده و چگونگي امر و تشخيص آن به عهده شوراي اجرايي کانون مي‌باشد، شوراي اجرايي در اين خصوص و نيز مواردي از تخلفات اعضا كه از طريق معاون دانشجويي و يا رئیس مرکز مشاوره دانشگاه دريافت مي‌دارد، در جلسه رسمي شورا، بررسي و نظر خود را به هيئت نظارت اعلام مي‌دارد تا پس از تأييد آنان ، مراتب بصورت شفاهي توسط دبير کانون به عضو اعلام شود.
مصاديق تخلفات اعضاء
1-    تخطي از اساسنامه و آئين¬نامه کانون¬هاي دانشجويي 
2-    عدم توجه به قوانين و مقررات مرکز مشاوره واحد آموزشی شامل: ايجاد اخلال در روند برگزاري گردهمايي¬ها، تخلف در انتخابات کانون، مسابقات، اردوها و كلاس¬هاي آموزشي و فعاليت هاي مرتبط با سلامت روان
3-    بي توجهي و ايجاد ضرر و زيان در امانت از قبيل: تجهيزات و لوازم اداري، اموال و اطلاعات مرکز مشاوره
4-    انجام فعاليت¬هاي سياسي در محيط کانون در قالب شخصيت حقوقي عضو کانون
5-    عدم رعایت اصل رازداری و ...

2- رسيدگي به تخلفات شوراي اجرايي و دبير کانون:
در صورت تخطي جمعي شوراي اجرايي و يا دبير کانون از مفاد اساسنامه و آيين¬نامه کانون، بر اساس مصاديقي كه در اين ماده ذكر شده است، مراتب توسط هيأت نظارت کانون بررسي مي‌گردد و در صورت اثبات تخلف و ارائه گزارش از نحوه عملكرد شوراي اجرايي و يا دبير کانون، توسط هيأت مذكور به رئیس مرکز مشاوره دانشگاه به شرح ذيل اقدام خواهد شد:
الف) درخصوص شوراي اجرايی، پس از اعلام هيأت نظارت و تأیید معاون آموزشی دانشگاه، عضو خاطي شوراي اجرايي بر كنار شده و اولين عضو علي¬البدل بعنوان عضو اصلي شورا معرفي مي‌شود.
ب) درخصوص دبير کانون، پس از اعلام هيأت نظارت، دبير کانون توسط رئیس مرکز مشاوره دانشگاه عزل و يك نفر ديگر از اعضاي شوراي اجرايي به پيشنهاد رئیس مرکز به عنوان دبير کانون معرفي مي‌شود.
تبصره 1 : به منظور تسريع در جمع آوري دلايل و تهيه و تكميل اطلاعات،  هيئت نظارت مي‌تواند از يك گروه تحقيق استفاده نمايد.
تبصره 2 : جلسات هيئت نظارت در صورت درخواست كتبي واحد آموزشي و شوراي كانون تشكيل مي‌گردد.
تبصره 3 : هرگاه عضو يا شوراي اجرايي و يا دبير كانون عزل شده تا 20 روز از تاريخ ابلاغ رأي به وي درخواست تجديد نظر نمايد، هيأت تجديد نظر  ظرف مدت يك هفته مكلف به رسيدگي است. آراء هيئت تجديد نظر از تاريخ ابلاغ قطعي و لازم الاجرا است. بديهي است در صورتيكه به حكم صادره اعتراضي صورت نگيرد حكم پس از 20 روز از تاريخ ابلاغ ، قطعي و لازم الاجرا است.
تبصره 4 : نحوه ابلاغ رأي صادره در خصوص شوراي اجرايي و دبير کانون از طريق تشكيل جلسه رسمي شورا و به صورت حضوري بوده كه صورتجلسه خواهد شد.

ج) تنبيهات (مجازات¬ها)
1) اخطار كتبي
2) تنزل عضويت
3) تعليق فعاليت
4) محروميت از عضويت به مدت حداقل يك ترم تحصيلي تا يك سال
5) محروميت از عضويت به مدت 2 سال
6) خاتمه عضويت در کانون
تبصره : كليه مجازاتهاي اين بند قابل تجديد نظر مي‌باشند.

ماده (10) : كارت عضويت
كارت عضويت نشانگر هويت عضو در کانون است كه متناسب با رده عضويت صادر مي‌شود. در كارت عضويت، مشخصات فردي و ميزان فعاليت عضو مشخص مي¬باشد.
تبصره : مراحل ارتقاء عضويت و شرائط دريافت كارت، تابع ضوابطي است كه توسط دفتر مشاوره و سلامت اعلام خواهد شد.

نحوه دريافت كارت عضويت
اعضاي کانون پس از سازماندهي در گروه¬هاي مربوطه و كسب تعاليم سازماني و احراز شرايط لازم براي عضويت عادي با قرائت سوگندنامه عضويت، وفاداري خود را براي تلاش در تحقق هدف¬هاي کانون اعلام مي‌كنند و سپس مفتخر به دريافت كارت عضويت مي‌شوند.
مدت اعتبار كارت
كارت عضويت داراي يكسال اعتبار بوده كه هر ساله پس از تأييد مسئولان تمديد مي‌گردد. هر عضو در صورتي كه بيش از 6 ماه بدون دليل موجه ارتباط خود را با کانون قطع نمايد و يا به هر دليل عضويت او در کانون لغو گردد، كارت او از درجه اعتبار ساقط مي‌شود.

ماده (11) : ارتقاء عضويت
ارتقاء عضويت اعضاء و تبديل كارت آنان تابع ضوابطي است كه از سوي دفتر مشاوره وسلامت اعلام خواهد شد.
تذكر : در پايان يادآوري مي‌گردد مواردي كه در اين آيين‌نامه مسكوت مانده است حسب مورد توسط دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان تهيه و ابلاغ مي‌شود.

2-اعضاي هيات مديره: 
خانم زهرا دشت بان
خانم مهسا خلج
خانم حدیث مهدیان
خانم رضوانه رامندی
خانم فاطمه فهیمی
 


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:145-37115   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

تارنمای دانشگاه حضرت معصومه(س)-قم