دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم

مشاوران مرکز مشاوره و حیطه تخصصی آنها

دکتر الهام فتحی، مشاور خانواده و ازدواج، اضطراب و افسردگی

دکتر ابوالفضل حاتمی، مشاور خانواده، ازدواج، اضطراب و افسردگی

دکتر مریم ملکی ها

دکتر هدی لاجوردی


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن: 02533209030   کد پستی: 3736175515   شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:1179-37195   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

تارنمای دانشگاه حضرت معصومه(س)-قم