English
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
دانشگاه حضرت معصومه(س) قم

پذیرش و نحوه بهره مندی از خدمات مرکز

کلیه دانشجویان و کارکنان و اساتید دانشگاه می توانند از خدمات این مرکز بهره مند شوند مراجعان مرکز ابتدا با مراجعه به قسمت پذیرش مرکز وقت ، مشاوره می گیرند، مراجعین برای جلسات بعدی نیز باید به قسمت پذیرش مشاوره مراجعه کرده و اقدام به رزرو وقت مشاوره نمایند.

یکی از اصول اساسی کار خدمات مشاوره ای محرمانه بودن مشکلات مسایل طرح شده توسط مراجعین است بدین منظور محتویات پرونده ها بصورت محرمانه نگهداری می شوند.


نشانی: قم - بلوار الغدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - دانشگاه حضرت معصومه (س)

تلفن:02532012

کد پستی: 3736175515 شناسه ملی: 14002794966   صندوق پستی:1179-37195   دورنگار:02533209050

پست الکترونیکی: info@hmu.ac.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه حضرت معصومه(س) می باشد

تارنمای دانشگاه حضرت معصومه(س)-قم